JUICE (PEP och RPWI)

Det största projektet någonsin för IRF är medverkan i ESA:s rymdmission JUICE, JUpiter ICy moons Explorer. Ombord är två av tio instrument svenska och utvecklade av IRF. Den 14 april 2023 klockan 14.14 svensk tid sändes Juice iväg till Jupiter och dess isiga månar Europa, Callisto och Ganymedes. 

Juice som färdas till Jupiter och dess isiga månar. Foto: ESA/ATG medialab

IRF i Kiruna ansvarar för instrumentet PEP, Particle Environment Package, medan IRF i Uppsala leder RPWI, Radio and Plasma Wave Investigation.

Jupiter med sina isiga månar bildar ett slags solsystem i miniatyr, vilket Juice ska undersöka med hjälp av tio instrument.

Forskarna hoppas kunna få en del svar på hur just ett solsystem kan uppkomma och ESA:s övergripande mål med Juice är att kunna ge svar på om det finns förutsättningar till liv under de frusna hav som finns på månarna.

Juice befinner sig nu på en cirka åtta år lång resa innan rymdfarkosten är framme vid gasjätten Jupiter med sitt extremt kraftfulla magnetfält. Jupiters atmosfär består mestadels av vätgas och heliumgas, som solen. 

Därefter ska den inta en bana nära tre av Jupiters isiga månar, och slutligen krascha på den största av Jupiters månar, Ganymedes.

Juice beräknas nå fram till Jupiter i oktober 2029 och börjar då göra mätningar. Den information som instrumenten ombord samlar in analyseras och bidrar till vetenskapliga upptäckter fram till åtminstone år 2050.

Kostnaden för Juice beräknas bli mellan fem och 10 miljarder euro. Europeiska rymdorganisationen ESA leder projektet Juice och IRF har fått finansiering från Rymdstyrelsen för att utveckla sina två instrument.

Fler än 15 europeiska länder, samt USA och Japan medverkar i arbetet.

Instrumentpaketet PEP

PEP, Particle Environment Package, ska studera växelverkan mellan rymden och Jupiters isiga månar.

Instrumentet, ett partikelmiljö-paket med sina olika sensorer, ska undersöka hur neutrala och laddade partiklar, exempelvis joner, elektroner och atomer, beter sig i magnetosfären och de elektriska fält som finns i  Jupitersystemet.

PEP-sensors
PEP- sensorer utvecklade och byggda vid IRF i Kiruna. Foto: Philipp Wittmann, IRF
IRF har huvudansvar för instrumentet PEP som elva länder bidrar till. Två av de sex partikelsensorerna är byggda vid IRF i Kiruna. Foto: Airbus

Instrumentet RPWI

RPWI, Radio and Plasma Wave Investigation, ska bland annat mäta magnetiska och elektriska fält på Jupiters månar för att kunna dra ytterligare slutsatser om hur magnetosfären fungerar.

Särskilt hur magnetfälten kan ge upphov till nya fenomen. Förhoppningen med RPWI är att kunna bidra till att kartlägga eventuella havsströmmar under månarnas istäcke.

RPWI Foto: IRF
RPWI. Foto: IRF

IRF:s professor Stas Barabash leder arbetet med PEP och docent Jan-Erik Wahlund leder arbetet med RPWI. I nedan video från Astronomins dag 2020 berättar de om JUICE och de olika instrumenten.

RPWI (bilder)

En av fyra bommar med langmuirsonder som ingår i RPWI. Foto: IRF

Foto: IRF

Foto: IRF

Foto: IRF

Foto: IRF

Foto: IRF

Foto: IRF

Foto: IRF

Foto: IRF

Foto: IRF

PEP (bilder)

Sensorn JNA (PFM) före leverans. Manabu Shimoyama, forskare och Stefan Karlsson, forskningsingenjör. Foto: Philipp Wittmann
Sensorn JNA (PFM) före leverans. Manabu Shimoyama, forskare och Stefan Karlsson, forskningsingenjör. Foto: Philipp Wittmann

JDC
IRF-forskaren Martin Wieser och doktoranden Philipp Wittmann med PEP-sensorn JDC före leverans. Foto: IRF

Sensorn JDC (PFM) i kalibreringstanken. Foto: Philipp Wittman
Sensorn JDC (PFM) i kalibreringstanken. Foto: Philipp Wittman

Elektromagnetiska tester av ingenjörsmodellen av PEP vid ESA:s främsta teknikutvecklingscentrum ESTEC i Nederländerna under 2019. Foto: Atakan Sirin, IRF.
Elektromagnetiska tester av ingenjörsmodellen av instrumentpaket PEP vid ESA:s främsta teknikutvecklingscentrum ESTEC i Nederländerna under 2019. Foto: Atakan Sirin, IRF.

Tre olika modeller av PEP-sensorn JDC. Foto: Philipp Wittmann, IRF

Pressinslag

Vetenskapsradion “På djupet”: Europeisk rymdsond ska söka möjlighet till liv på Jupiters månar(13 februari 2023)

SVT Norrbotten: Efter 15 år – nu ska instrumenten från Kiruna skickas till Jupiter
(11 mars 2020)

SVT Sverige idag
Inslaget återfinns cirka 20:15 minuter in i sändningen. Kan ses till 18 mars 2020.
(11 mars 2020)

SR P4 Norrbotten: Jupiter undersöks – med instrument från Kiruna
(6 mars 2020)

SR Vetenskapsradion: Jupiter undersöks – med svenska instrument
(6 mars 2020)

TV4 Efter fem: Kirunaforskare skickar sensorer till Jupiter: “Vi flyger förbi Venus först”
(12 mars 2020)

Populär astronomi: Mackapär mot Jupiter: forskarnas nya JUICE-instrument är Kirunas mest komplexa hittills 
(9 mars 2020)

Rymdstyrelsens rymdblogg med text och video: Här tillverkas delarna som ska klara solsystemets starkaste strålning
Endast video: Här tillverkas delarna som ska till Jupiter
(13 mars 2020)

Jupiter i fokus när IRF-forskare medverkar i podcasten Har vi åkt till Mars än?
(december 2019)

Sverige Radio – Pressat rymduppdrag med sikte på Jupiter
(25 oktober 2017)

SVT nyheter – Han ska ta Uppsala till Jupiter
(3 augusti 2016)

Forskning & Framsteg – Resan till Jupiters isiga månar
(27 april 2013)

SR P4 Norrbotten – Jupiter i fokus under forskarmöte
(1 februari 2012)

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at