Publicerat av Institutet för rymdfysik

Nedan hittar du en sammanställning av IRF:s publikationer.

Publikationer 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997 /


Skriftserier 

Årsredovisningar, IRF

Vetenskapliga rapporter från IRF (ISSN 0284-1703)

Tekniska rapporter från IRF (ISSN 0284-1738)

Kiruna geofysiska data (ISSN 0453-9478)


Avhandlingar

Licentiat- och doktorsavhandlingar genomförda vid IRF 2000-


Broschyrer

Informationsblad om IRF pdf-format (360 kB)

Information sheet about IRF pdf-format (300 kB)

A summary of IRF’s activities pdf-format (290 kB)

En sammanfattning av IRF:s verksamhet pdf-format (290 kB)


Strategiska dokument

Swedish Institute of Space Physics, IRF – Research Strategies pdf-format (130 kB)

Budgetunderlag 2017, 2018 och 2019 pdf-format (650 kB)

Rymden och jorden: grundforskning för kunskapssamhället Inspel till regeringens forskningsproposition för 2017-2026 från Institutet för rymdfysik, IRF (pdf-format, 480 kB)