Norrsken_meteor_TorbjornLovgren

Forskningsprogram om sol, rymd och atmosfär

Inom programmet för sol-, rymd- och atmosfärforskning studerar vi atmosfären i Arktis, vår närmiljö i rymden samt vilka effekter solens aktivitet har på jorden och dess atmosfär.

Solvinden, den joniserade gas som slungas ut från solkoronan, påverkar jordens atmosfär, särskilt jonosfären och magnetosfären som kontrolleras av jordens magnetfält.

Solaktiviteten orsakar norrsken, men också andra effekter som kan mätas med känsliga mätinstrument. Vid kraftiga solutbrott kan en kraftig solaktivitet till och med påverka tekniska system.

Mätinstrumenten som forskarna i första hand använder finns i Arktis och forskningen avser fenomen som är specifika för polarregionerna. Även närheten till den skandinaviska fjällkedjan påverkar atmosfären på ett karakteristiskt sätt.

Tematiska forskningsområden inom programmet:

 • Rymdväder och solforskning: hur solstormar uppkommer, vad som förklarar deras styrka och hur rymdvädret påverkar tekniska system på jorden och i rymden.
 • Plasmafysikaliska processer i jordens jonosfär och magnetosfär: hur plasma reagerar på olika former av energiflöden, till exempel hur jordens atmosfär påverkas av extremt rymdväder.
 • Optiska ljusfenomen i jonosfären: aktiva experiment, meteorer och hur olika typer av norrskensstrukturer uppkommer.
 • Infraljud, radar och meteorer: studier av meteorer samt andra rymd- och atmosfärfenomen som kan identifieras med radar eller infraljud.
 • Atmosfärdynamik och arktiska höghöjdsmoln: Nattlysande moln som förekommer sommartid i mesosfären (runt 80 kilometers höjd) samt pärlemormoln som förekommer vintertid i stratosfären (på 15-25 kilometers höjd).

Mätinstrument och nätverk

Forskarna inom programmet ansvarar för Sveriges rymdvädercentrum (Regional Warning Center, RWC) inom International Space Environment Service, ISES. Inom programmet arbetas också med data från ett flertal mätinstrument på satelliter och nätverk av markbaserade stationer:

 • Ett inkoherentspridningsradarsystem (EISCAT)
 • Ett system med norrskenskameror – Aurora Large Imaging System (ALIS)
 • Ett svenskfinskt infraljudnätverk med stationer i Kiruna, Jämtön, Lycksele och Sodankylä (Finland)
 • En atmosfärradar på Esrange Space Center (ESRAD)
 • Ett automatiserat nätverk av kameror för nattlysande moln
 • En atmosfärlidar (laser-radar: ett optiskt mätinstrument för fjärranalys)
 • En mm-vågradiometer (KIMRA) för mätning av ozon och spårgaser

Anställda inom programmet för sol- rymd- och atmosfärforskning finns vid IRF i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund. Programmet har nära kopplingar till observatorieverksamheten.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at