IRF och utbildning

IRF bidrar med unik kompetens till högskoleutbildning på grundnivå och forskarnivå i Sverige. Forskare och ingenjörer från IRF bidrar till kurser i rymdteknik i Kiruna och kurser i rymdfysik i Umeå, Uppsala och Lund.

Kiruna
IRF i Kiruna bidrar till grundutbildningen vid Kiruna Rymdcampus i samarbete med avdelningen för rymdteknik vid institutionen för datavetenskap, system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU).
Bland de olika examina LTU erbjuder finns ett gemensamt europeiskt Erasmus Mundus Master i rymdvetenskap och teknik, Spacemaster.
IRF bidrar också till Graduate School of Space Technology, som arrangerades av Luleå tekniska universitet och med doktorander vid IRF i Kiruna.

Umeå
IRF bidrar till sommar- och vinterkurser i bland annat bemannad rymdfart och arktisk vetenskap (inklusive rymdfysik) som Umeå universitet arrangerar i Kiruna.
Många av IRF:s doktorander har disputerat vid Umeå universitet. Cirka 40 personer hittills.

Uppsala
IRF Uppsala bidrar till grundutbildning och forskarutbildning i rymdfysik genom sitt nära samarbete med Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.


Examensarbeten

För examensarbeten, sommarjobb och liknande vid Rymdcampus i Kiruna se:

Sol, rymd och atmosfärforskning (examensarbeten i atmosfärforskning vid IRF i Kiruna).

Solsystemets fysik och rymdteknik (examensarbeten, sommarjobb och tekniska projekt i rymden vetenskap och teknik vid IRF i Kiruna).


Forskarstudier

För information om forskarutbildning vid IRF besök:

Doktorand vid IRF i Kiruna
Doktorand vid IRF i Uppsala


På bilden syns fysikdoktorander från Umeå universitet på doktoranddagar i Kiruna, april 2018.
Foto: Rick McGregor