IRF och utbildning

IRF bidrar med unik kompetens till högskoleutbildning på grundnivå och forskarnivå i Sverige. Forskare och ingenjörer från IRF bidrar till kurser i rymdteknik i Kiruna och kurser i rymdfysik i Umeå, Uppsala och Lund.


Kiruna

IRF i Kiruna bidrar till grundutbildningen vid Kiruna Rymdcampus i samarbete med avdelningen för rymdteknik vid institutionen för datavetenskap, system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Bland de olika examina LTU erbjuder finns ett gemensamt europeiskt Erasmus Mundus Master i rymdvetenskap och teknik, Spacemaster.

IRF bidrar också till Graduate School of Space Technology, som arrangerades av Luleå tekniska universitet och med doktorander vid IRF i Kiruna.


Umeå

IRF bidrar till sommar- och vinterkurser i bland annat bemannad rymdfart och arktisk vetenskap (inklusive rymdfysik) som Umeå universitet arrangerar i Kiruna.


Uppsala

IRF i Uppsala bidrar till grundutbildning och forskarutbildning i rymdfysik genom sitt nära samarbete med Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet (UU).

Forskare och ingenjörer vid IRF i Uppsala bidrar till undervisning på kandidat-  master- och doktorandnivå vid UU. Vi handleder doktorander vid UU och projektstudenter även från andra universitet.

Undervisning på kandidat- och magisternivå

Forskare vid IRF Uppsala undervisar regelbundet på följande masterkurser vid UU:

Våra doktorander deltar ofta i undervisning även på andra fysikkurser vid UU.

Examensarbeten och andra studentprojekt

Studenter på kandidat- och masternivå gör ofta projekt hos oss, oftast examensarbeten om 15hp eller 30hp.

Forskarutbildning

I Uppsala sker forskarutbildning i ämnet fysik med inriktning mot rymd- och plasmafysik i samarbete mellan UU och IRF. Uppsala universitet ansvarar för forskarutbildningen och utfärdar licentiat- och doktorsexamen, men doktoranden utför normalt sin forskning inom IRF med en av IRF:s forskare som huvudhandledare och är oftast även anställd av IRF.


Examensarbeten

Sol, rymd och atmosfärforskning (Kiruna)

Solsystemets fysik och rymdteknik (Kiruna)

Rymdplasmafysik (Uppsala)


Forskarstudier

För information om forskarutbildning vid IRF besök:

Doktorand vid IRF i Kiruna
Doktorand vid IRF i Uppsala

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at