IRF:s PR-insatser

IRF informerar om sin forskning på flera olika sätt. Vi riktar vår information aktivt till skolor och allmänheten och forskare ger populärvetenskapliga föredrag. IRF publicerar populärvetenskapligt material om sin forskning på nätet.

Under rymddagen 2017 fanns IRF på plats och fick besvara frågor. Foto: Rick McGregor, IRF.

Som statligt forskningsinstitut medverkar vi också i olika slags utställningar, skickar ut pressmeddelanden om vår verksamhet och tar emot studiebesök från skolor och andra grupper. Dessutom medverkar våra forskare och andra anställda i radio, tv, webb och i podcast samt bidrar med populärvetenskapliga artiklar. Institutet omnämns årligen i en stor mängd olika svenska och internationella tidnings- eller webbartiklar.

Ytterligare PR-insatser:

  • Huvudkontoret i Kiruna tar emot 50-65 besök per år (ca 800-1000 personer/år). IRF:s kontor i Uppsala brukar ta emot ett tiotal besök (ca 200-250 personer/per år).
  • IRF samarbetar med andra rymdorganisationer i Kiruna vid olika tillfällen och sammanhang.
  • IRF deltar vid mässor och andra rymdarrangemang.
  • Forskare svarar på allmänhetens frågor om rymden via telefon, e-post och genom föreningen Rymdforum Sverige.
  • Omkring 10-15 pressmeddelanden skickas årligen ut av institutet.
  • Verksamheten uppmärksammas i samband med publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter som exempelvis Physical Review Letters, Science och Nature. 
  • Tillsammans med Svenska turistföreningen har vi utvecklat en norrskensutställning på Aurora Sky Station i Abisko.

 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at