Pressinslag om instrumenten som ska utforska Jupiter och dess isiga månar

Vid IRF arbetas det intensivt med slutförandet av de instrument som ska flyga till Jupiter och dess isiga månar 2022. I flertalet pressinslag berättar forskare och ingenjörer vid huvudkontoret i Kiruna om arbetet med partikelmiljöpaketet PEP (Particle Environment Package). SVT Norrbotten: Efter 15 år – nu ska instrumenten från Kiruna skickas till Jupiter (11 mars…