Så fakturerar du Institutet för rymdfysik (In English below)

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Svefaktura

Om du har levererat varor eller tjänster till Institutet för rymdfysik, IRF, ska du fakturera elektroniskt via e-faktura (Svefaktura). E-faktura kan du oftast skapa i ditt eget ekonomiprogram och sedan skickas fakturan via din fakturaväxel (VAN-leverantör) till IRF:s fakturaväxel som är OpusCapita.

IRF använder sig av organisationsnummer 202100-3567 i fakturaväxel i första hand och GLN-kod 73401487355673 i andra hand.

PEPPOL

För E-faktura via PEPPOL-nätverket är IRF:s elektroniska adress 202100-3567.

Fakturaportal

Om du inte kan skicka faktura från ditt ekonomiprogram får du kostnadsfritt använda dig av Fakturaportalen via en manuell registrering av fakturan.

Krav på fakturareferens

Du måste ange fakturareferens på alla fakturor och den är alltid 3-4 siffror. Referensen får du av beställaren på IRF. Fråga alltid efter referens. Om ytterligare referens anges, som namn, anges detta som beställarreferens 2.

Kontakta oss
Har du frågor skicka e-post till ekonomi@irf.se

Postadress:
Institutet för rymdfysik
Box 812
SE-981 28 Kiruna

Organisationsnummer: 202100-3567
Momsreg nr/VAT No. SE202100356701
GLN: 73401487355673


This is how you invoice the Swedish Institute of Space Physics (IRF)

According to a new law all purchases in the public sector in Sweden should be invoiced with e-invoice. Note that PDF is not an approved format.

There are several ways to create and send a e-invoice.

Svefaktura

Invoices are created in your own financial program and sent via your invoice exchange (VAN operator) to IRF’s invoice exchange which is OpusCapita.

IRF uses corporate identity number 202100-3567 in the invoice exchange as first choice and GLN-code 7340148735673 as second choice.

PEPPOL

IRF’s electronic address for e-invoicing the PEPPOL network is 202100-3567.

Invoice portal

For those of you who cannot create an e-invoice in your financial program or are not able to use the above listed alternatives for e-invoicing there is another solution. You can manually register your invoice in the invoice portal. It is free of charge.

Requirement for invoice reference

You should always indicate a reference on the invoice, which is always 3-4 digits. You obtain that reference from the client at IRF. Always ask for a reference. If an additional reference is given, such as a name, this is specified as the order reference 2.

Contact
If you have any questions please contact us on ekonomi@irf.se

Postal address:
Swedish Institute of Space Physics
Box 812
SE-981 28 Kiruna

Corporate identity number: 202100-3567
VAT No. SE202100356701
GLN: 73401487355673