Så fakturerar du Institutet för rymdfysik

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Elektronisk faktura

Alla fakturor till Institutet för rymdfysik ska skickas elektroniskt.

Vårt PEPPOL ID är 0007:2021003567
GLN: 7340148735673
Vår VAN-leverantör är OpusCapita

Fakturaportal

Om du inte kan skicka faktura från ditt ekonomiprogram får du kostnadsfritt använda dig av Fakturaportalen via en manuell registrering av fakturan.
Lathund till OpusCapita finns på Lathund Engelska

Krav på fakturareferens

Du måste ange fakturareferens på alla fakturor och den är alltid 3-4 siffror. Referensen får du av beställaren på IRF. Fråga alltid efter referens. Om ytterligare referens anges, som namn, anges detta som beställarreferens 2.

Betalningstid

IRF tillämpar 30 dagars betalningstid för alla leverantörer.

Omvänd skattskyldighet

Vi tillämpar reglerna om omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster (1kap. 2§ första stycket 4b ML). Det innebär att ingående momsen inte ska debiteras på fakturan. Vårt momsregistreringsnummer, SE202100356701, samt hänvisning till aktuell paragraf i Mervärdeskattelagen (1994:200)

Kontakta oss

Har du frågor skicka e-post till ekonomi@irf.se

Postadress/fakturaadress:
Institutet för rymdfysik
Box 812
SE-981 28 Kiruna

Organisationsnummer: 202100-3567
Momsreg nr/VAT No. SE202100356701
GLN: 7340148735673

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Martin Eriksson at