IRF i Uppsala

Institutet för rymdfysik i Uppsala är beläget vid Ångströmlaboratoriet och är integrerat med Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.


Centrala funktioner

Olle Norberg
Generaldirektör
+46 72 581 3394
Stas Barabash
Ställföreträdande generaldirektör
+46 70 217 8586
Anna-Karin Ukonsaari
Ekonomichef
+46 72 581 3356
Cecilia Flemström
Personalchef
+46 72 581 3311
Jenny Andersson
Registrator
+46 18 471 5902

Forskningsprogram

Space Plasma Physics/Rymdplasmafysik
Head of Programme: Professor Yuri Khotyaintsev
Solar Terrestrial and Atmospheric Research/Sol, rymd och atmosfär
Head of Programme: Dr Johan Kero

Personal

Jenny Andersson
Ekonomiadministratör
+46 18 471 5902
David Andrews
Docent
+46 18 471 5922
Mats André
Professor Emeritus
Ilona Benko
Forskningsingenjör
+46 18 471 5921
Martin Berglund
Forskningsingenjör
+46 18 471 5931
Jan Bergman
Forskare
+46 70 746 6569
Jordi Boldu
Doktorand
+46 18 471 5934
Stephan Buchert
+46 18 471 5928
Victoria Cripps
Kvalitetsingenjör
+46 72 581 3374
Andrew Dimmock
Forskare
+46 18 471 5923
Niklas Edberg
Forskare
+46 72 581 3371
Anders Eriksson
+46 18 471 5945
Jesper Fredriksson
Forskningsingenjör
+46 18 471 5911
Reine Gill
Systemprogrammerare
+46 18 471 5936
Daniel Graham
Forskare
+46 18 471 5927
Erik Johansson
Forskningsingenjör
+46 18 471 5921
Jan Karlsson
Programmerare
+46 70 313 6486
Yuri Khotyaintsev
Professor, Programchef
+46 72 581 3372
Konstantin Kim
Doktorand
Ahmad Lalti
Doktorand
Vanina Lanabere
Postdoktor
+46 18 471 5922
Thomas Leyser
Docent
+46 18 471 5941
Michiko Morooka
Forskare
+46 18 471 5944
Björn Mårtensson
Forskningsingenjör
+46 18 471 5932
Thomas Nilsson
Forskningsingenjör
+46 18 471 5943
Cecilia Norgren
Forskare
+46 18 471 5904
Dan Ohlsson
Forskningsingenjör
+46 72 581 3373
Moa Persson
Postdoktor
+46 18 471 3097
Walter Puccio
Forskningsingenjör
+46 18 471 5935
Louis Richard
Postdoktor
+46 18 471 5922
Farid Shiva
Ingenjör
+46 18 471 5938
Ida Svenningsson
Doktorand
Sabrina Tigik
Postdoktor
+46 18 471 5922
Erik Vigren
Docent
+46 18 471 5907
Jan-Erik Wahlund
Docent
+46 18 471 5946
Mengmeng Wang
Postdoktor
+46 18 471 3097
Jack White
Doktorand
+46 18 471 5934
Emiliya Yordanova
Forskare
+46 18 471 5930