Elektromagnetiska tester av instrumentpaket inför Jupiter-mission 2022

Nyligen genomförde IRF:s forskningsingenjör Atakan Sirin elektromagnetiska tester av instrumentpaketet Particle Environment Package, PEP, som skickas till Jupiter med den europeiska rymdorganisationens rymdsond Jupiter ICy moons Explorer, JUICE, 2022.  Testerna av ingenjörsmodellen av PEP, gjordes vid ESA:s främsta teknikutvecklingscentrum ESTEC i Nederländerna och är nödvändiga för att kunna säkerhetsställa att instrumentpaketets och rymdfarkostens elektriska system…