Observatorieverksamhet

Kiruna atmosfärs- och geofysiska observatorium, KAGO

Kiruna atmosfärs- och geofysiska observatorium, KAGO, är en enhet inom IRF, vars huvuduppgift att förse framtidens forskare och samhället med långa obrutna tidsserier av mätdata från atmosfären och rymden närmast jorden. Ett långsiktigt arbete med en tidsskala på mer än 50-100 år.

Syftet med mätdatat är att öka förståelsen av eventuella förändringar på lång sikt. Insamlandet av data har pågått sedan 1950-talet. Vidare kan observatorieverksamhetens data även förse skolor, allmänheten och andra intressenter med information om norrskensförekomst och magnetisk aktivitet.

Registreringarna från samtliga av IRF:s mätinstrument finns tillgängliga på institutets webbsidor. Kontinuerliga mätningar görs av det jordmagnetiska fältet, norrsken, kosmiskt radiobrus och jonosfärens egenskaper.

Insamlandet av data sker genom bland annat följande instrument:

  • Firmamentkamera i Kiruna
  • Infraljudsmätstationer i Kiruna, Lycksele, Jämtön och Sodankylä (Finland)
  • Jonosonder i Kiruna, Lycksele och Uppsala
  • Magnetometrar i Kiruna och Lycksele
  • Meteorkameror i Kiruna och Abisko
  • Mm-vågsradiometer i Kiruna
  • Riometrar i Kiruna och Lycksele
  • Väderstation i Kiruna

Licensavtal för data erhållna från Kiruna atmosfärs- och geofysiska observatorium, KAGO, IRF.


 

IRF- forskare besvarar de vanligaste frågorna om norrsken

Vad är en observatoriverksamhet och vad gör en optisk norrskensforskare?

 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at