Tillgängligt data från IRF


Observatoriet

Observatorieverksamhet
Datalicens

ALIS (1993-2019) (Auroral Large Imaging System)
ALIS_4D (2019–)


Satellit

För tillgång till data från IRF:s övriga satellitinstrument, kontakta datagruppen@irf.se


Radar


Lidar


Nattlysande moln

Created by admin_irf at

Last modified by Mats Luspa at