IRF_i_solsystemet

Forskningsprogram om solsystemets fysik och rymdteknik

Inom forskningsprogrammet Solsystemets fysik och rymdteknik studerar vi solvindens växelverkan med olika himlakroppar i solsystemet.

Solvinden är ett flöde av laddade partiklar från solen. Vi vill förstå hur planeter (inklusive jorden), kometer, månar och asteroider växelverkar med rymdmiljön.

För att möjliggöra denna forskning utvecklar vi instrument för satellitbaserade mätningar, vilket utgör en betydande del av programmets verksamhet. Instrumenten mäter flöden av partiklar: joner, elektroner och energirika neutrala atomer (ENA). Alla led i instrumentutvecklingen utförs inom programmet, från design, tillverkning och kalibrering till drift av instrumenten. I vår forskning och instrumentutveckling samarbetar vi med ett stort antal forskargrupper i många länder.

Programmet har utvecklat instrument som utför eller nyligen utförde mätningar vid en komet, vid Venus och vid Mars. Vi har färdigställt instrument som har skickats till Merkurius och månen och vi utvecklar instrument ska göra mätningar vid Jupiter. Vi arbetar även med att utveckla SpaceLab, en infrastruktur för tester och kalibrering av instrument.

Anställda inom programmet för Solsystemets fysik och rymdteknik finns vid IRF i Kiruna.