Forskningsprogram om solsystemets fysik och rymdteknik

Inom forskningsprogrammet Solsystemets fysik och rymdteknik studerar vi solvindens växelverkan med olika himlakroppar i solsystemet.

Solvinden är ett öde av laddade partiklar från solen. Vi vill förstå hur planeter (inklusive jorden), kometer, månar och asteroider växelverkar med rymdmiljön.

För att möjliggöra denna forskning utvecklar vi instrument för satellitbaserade mätningar, vilket utgör en betydande del av programmets verksamhet. Instrumenten mäter öden av partiklar: joner, elektroner och energirika neutrala atomer (ENA). Alla led i instrumentutvecklingen utförs inom programmet, från design, tillverkning och kalibre- ring till drift av instrumenten. I vår forskning och instrumentutveckling samarbetar vi med ett stort antal forskargrupper i många länder.

Under 2016 hade programmet instrument som utförde mätningar vid en komet och vid Mars. Vi har färdigställt instrument som kommer att sändas till Merkurius och till månen, och vi utvecklar instrument för mätningar vid Jupiter. Vi arbetar även med att utveckla en infrastruktur för tester och kalibrering av instrument, SpaceLab.

Anställda inom programmet för solsystemets fysik och rymdteknik finns vid IRF i Kiruna.