Forskningsresurser, infrastruktur och lokaler vid IRF i Kiruna

IRF har en omfattande infrastruktur för forskning med många avancerade forskningsmiljöer. Här hittar du information om våra tillgängliga resurser i form av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept. Här finner du även information om IRF:s bibliotek, restaurang och aula. 

Forskningsresurser (vid IRF i Kiruna)

Markbaserade system, till exempel:

  • ALIS (Auroral Large Imaging System) – ljuskänsliga kameror för norrskensstudier
  • EISCAT (European Incoherent Scatter) – ett radarsystem för meteor- och jonosfärsstudier (inklusive norrsken) som drivs av EISCAT Scientific Association
  • ESRAD – en MST-radar för atmosfärsstudier i Kiruna MARA – en atmosfärsradar på Antarktis
  • NLC-kamerasystem – för studier av nattlysande moln

Utvecklings-, test- och kalibreringsanläggningar
Separat sida (eng) om IRF SpaceLab

IRF SpaceLab

Separat sida (eng) om IRF SpaceLab – utvecklings-, test- och kalibreringsanläggningar vid IRF i Kiruna.

Bibliotek

IRF Bibliotek i Kiruna är inriktat på rymdplasmafysik och atmosfärfysik.

Auditorium

Aulan vid IRF i Kiruna har plats för 208 personer.

Restaurang

Restaurang Atmosfären, på Rymdcampus i Kiruna, rymmer ca 60 personer.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Martin Eriksson at