Organisation

IRF har sitt huvudkontor i Kiruna och bedriver verksamhet även i Umeå, Uppsala och Lund. 

Samtliga verksamhetsorter omfattas av en gemensam institutionsledning. IRF är direkt underställd Utbildningsdepartementet och regeringen har därför utsett ett insynsråd.

Illustration: IRF

Institutionsledning

Institutionsledningen som den var under 2016 vid IRF:

 • Prof. Stas Barabash – föreståndare och programchef Solsystemets fysik och rymdteknik, Kiruna.
 • Prof. Mats André – programchef Rymdplasma, Uppsala.
 • Dr. Johan Kero – programchef Solär-terrester fysik, Kiruna, Lund, Umeå, Uppsala.
 • Prof. Sheila Kirkwood – programchef Polaratmosfär, Kiruna.
 • Cecilia Flemström – personalchef.
 • Dr. Rick McGregor – informationsansvarig och FoU-sekreterare.
 • Anna-Karin Ukonsaari – ekonomichef.
Från vänster: Anna-Karin Ukonsaari, Sheila Kirkwood, Lars Eliasson, Stas Barabash, Mats André, Cecilia Flemström, Rick McGregor. Foto: Hans Nilsson, IRF.

Insynsråd

Regeringen har utsett ett insynsråd för att utöva insyn i IRF:s verksamhet. Föreståndaren för IRF är ordförande i insynsrådet och håller det informerat om verksamheten.
Följande personer är utsedda som ledamöter:

 • Stas Barabash, professor, föreståndare för IRF.
 • Anders Jörle. Ledamot till och med 2019-12-31. 
 • Mark Pearce, Kungliga tekniska högskolan. Ledamot till och med 2018-12-31.
 • Anneli Sjögren, Tillväxtverket. Ledamot till och med 2019-12-31. 
 • Anders Fällström, Mittuniversitetet. Ledamot till och med 2019-12-31.
 • Anna Rathsman, SSC, Rymdbolaget. Ledamot till och med 2019-12-31.
 • Anja Taube, Sametinget. Ledamot till och med 2018-12-31.
irfs_insynsrad_sept2016_rmcg_rgd3708c1
Från vänster: Anders Jörle, Anja Taube, Mark Pearce, Uwe Raffalski (personalrepresentant), Anneli Sjögren, Anna-Karin Ukonsaari, Stefan Karlsson (personalrepresentant), Cecilia Flemström, Stas Barabash. Foto: Rick McGregor