Organisation

IRF har sitt huvudkontor i Kiruna och bedriver verksamhet även i Umeå, Uppsala och Lund. 

Samtliga verksamhetsorter omfattas av en gemensam institutsledning. IRF är direkt underställd Utbildningsdepartementet och regeringen har därför utsett ett insynsråd.


Institutsledning

IRF:s institutsledning: 

 • Dr. Ella Carlsson Sjöberg, bitr. föreståndare, IRF.
 • Prof. Mats André, programchef Rymdplasmafysik.
 • Prof. Stas Barabash, föreståndare IRF och programchef Solsystemets fysik och rymdteknik.
 • Dr. Urban Brändström, observatorieansvarig.
 • Cecilia Flemström, personalchef.
 • Dr. Johan Kero, programchef Sol, rymd och atmosfärforskning.
 • Dr. Rick McGregor, informationsansvarig och FoU-sekreterare.
 • Dr. Hans Nilsson, datagruppschef.
 • Anna-Karin Ukonsaari, ekonomichef.
Rick McGregor (FoU-sekreterare), Ella Carlsson Sjöberg (bitr. föreståndare), Hans Nilsson (datagruppschef), Anna-Karin Ukonsaari (ekonomichef), Mats André (programchef), Urban Brändström (observatorieansvarig), Cecilia Flemström (personalchef), Johan Kero (programchef), Stas Barabash (föreståndare och programchef). Foto: Maria Wästle, IRF

Insynsråd

Regeringen har utsett ett insynsråd för att utöva insyn i IRF:s verksamhet. Föreståndaren för IRF, Stas Barabash, är ordförande i insynsrådet och håller det informerat om verksamheten.

Ledamöter som är utsedda till insynsrådet:

 • Anders Jörle, t.o.m. 2019-12-31. 
 • Mark Pearce, Kungliga tekniska högskolan t.o.m. 2019-04-30. 
 • Anneli Sjögren, t.o.m. 2019-12-31. 
 • Anja Taube, Sametinget, t.o.m. 2019-04-30.
Stefan Karlsson (personalrepresentant), Anneli Sjögren, Mark Pearce, Anna-Karin Ukonsaari (ekonomichef), Anja Taube, Stas Barabash, Anders Jörle, Uwe Raffalski (personalrepresentant). Foto: Rick McGregor, IRF