Organisation

IRF har sitt huvudkontor i Kiruna och bedriver verksamhet även i Umeå, Uppsala och Lund. 

Samtliga verksamhetsorter omfattas av en gemensam institutsledning. IRF är direkt underställd Utbildningsdepartementet och regeringen har därför utsett ett insynsråd.

Illustration: IRF

Institutsledning

IRF:s institutsledning, november 2017: 

 • Anna-Karin Ukonsaari, ekonomichef.
 • Cecilia Flemström, personalchef.
 • Prof. Stas Barabash, föreståndare och programchef Solsystemets fysik och rymdteknik.
 • Dr. Ella Carlsson Sjöberg, biträdande föreståndare, IRF.
 • Dr. Rick McGregor, informationsansvarig och FoU-sekreterare.
 • Dr. Johan Kero, programchef Solär-terrester fysik.
 • Prof. Mats André, programchef Rymdplasmafysik.
Anna-Karin Ukonsaari (ekonomichef), Cecilia Flemström (personalchef), Stas Barabash (föreståndare), Ella Carlsson Sjöberg (bitr. föreståndare), Rick McGregor (FoU-sekreterare), Johan Kero (programchef), Mats André (programchef). Saknas på bild: Urban Brändström (observatorieansvarig), Sheila Kirkwood (programchef), Hans Nilsson (datagruppschef). Foto: Maria Wästle

Insynsråd

Regeringen har utsett ett insynsråd för att utöva insyn i IRF:s verksamhet. Föreståndaren för IRF är ordförande i insynsrådet och håller det informerat om verksamheten.

Ledamöter som är utsedda till insynsrådet:

 • Stas Barabash, professor, föreståndare för IRF.
 • Anders Jörle, till och med 2019-12-31. 
 • Mark Pearce, Kungliga tekniska högskola, till och med 2018-12-31. 
 • Anneli Sjögren, till och med 2019-12-31. 
 • Anders Fällström, Mittuniversitetet, till och med 2019-12-31.
 • Anna Rathsman, SSC, Rymdbolaget, till och med 2019-12-31.
 • Anja Taube, Sametinget, till och med 2018-12-31.
IRF:s insynsråd, oktober 2017. Från vänster: Ella Carlsson Sjöberg (bitr. föreståndare), Gabriella Stenberg Wieser (personalrepresentant), Stefan Karlsson (personalrepresentant), Anna-Karin Ukonsaari (ekonomichef), Anders Jörle, Stas Barabash (föreståndare), Anders Fällström, Anneli Sjögren, Mark Pearce, Cecilia Flemström (personalchef). Saknas på bild: Anna Rathsman och Anja Taube. Foto: Rick McGregor, IRF