Organisation

IRF har sitt huvudkontor i Kiruna och bedriver verksamhet även i Umeå, Uppsala och Lund. 

Samtliga verksamhetsorter omfattas av en gemensam institutsledning. IRF är direkt underställd Utbildningsdepartementet och regeringen har därför utsett ett insynsråd.


Institutsledning

IRF:s institutsledning: 

 • Prof. Mats André, programchef Rymdplasmafysik.
 • Prof. Stas Barabash, föreståndare IRF och programchef Solsystemets fysik och rymdteknik.
 • Dr. Urban Brändström, observatorieansvarig.
 • Cecilia Flemström, personalchef.
 • Dr. Johan Kero, programchef Sol, rymd och atmosfärforskning.
 • Dr. Rick McGregor, informationsansvarig och FoU-sekreterare.
 • Dr. Hans Nilsson, datagruppschef.
 • Anna-Karin Ukonsaari, ekonomichef.
Foto: Maria Wästle, IRF.

Insynsråd

Regeringen har utsett ett insynsråd för att utöva insyn i IRF:s verksamhet. Föreståndaren för IRF, Stas Barabash, är ordförande i insynsrådet och håller det informerat om verksamheten.

Ledamöter som är utsedda till insynsrådet:

 • Mark Pearce, Kungliga tekniska högskolan, t.o.m. 2021-12-31.
 • Anders Jörle, t.o.m. 2019-12-31.
 • Maria Nilsson, Metria, t.o.m. 2021-12-31.
 • Anja Taube, Sametinget, t.o.m. 2021-12-31.
 • Anneli Sjögren, t.o.m. 2019-12-31. 
 • Olle Norberg, Luleå tekniska universitet, t.o.m. 2021-12-31.
Stas Barabash, Mark Pearce, Anders Jörle, Maria Nilsson, Anja Taube, Anneli Sjögren, Olle Norberg, maj 2019. Foto: Rick McGregor, IRF