Organisation

IRF har sitt huvudkontor i Kiruna och bedriver verksamhet även i Umeå, Uppsala och Lund. 

Samtliga verksamhetsorter omfattas av en gemensam institutsledning. IRF är direkt underställd Utbildningsdepartementet och regeringen har därför utsett ett insynsråd.


Institutsledning

IRF:s institutsledning: 

 • Dr. Ella Carlsson Sjöberg, vik. föreståndare, IRF.
 • Prof. Mats André, bitr. föreståndare och programchef Rymdplasmafysik.
 • Prof. Stas Barabash, programchef Solsystemets fysik och rymdteknik.
 • Dr. Urban Brändström, observatorieansvarig.
 • Cecilia Flemström, personalchef.
 • Dr. Johan Kero, programchef Sol, rymd och atmosfärforskning.
 • Dr. Rick McGregor, informationsansvarig och FoU-sekreterare.
 • Dr. Hans Nilsson, datagruppschef.
 • Anna-Karin Ukonsaari, ekonomichef.
Rick McGregor (FoU-sekreterare), Ella Carlsson Sjöberg (vik. föreståndare), Hans Nilsson (datagruppschef), Anna-Karin Ukonsaari (ekonomichef), Mats André (programchef), Urban Brändström (observatorieansvarig), Cecilia Flemström (personalchef), Johan Kero (programchef), Stas Barabash (programchef). Foto: Maria Wästle, IRF

Insynsråd

Regeringen har utsett ett insynsråd för att utöva insyn i IRF:s verksamhet. Föreståndaren för IRF är ordförande i insynsrådet och håller det informerat om verksamheten.

Ledamöter som är utsedda till insynsrådet:

 • Ella Carlsson Sjöberg, vik. föreståndare för IRF.
 • Anders Jörle, till och med 2019-12-31. 
 • Mark Pearce, Kungliga tekniska högskola, till och med 2018-12-31. 
 • Anneli Sjögren, till och med 2019-12-31. 
 • Anders Fällström, Mittuniversitetet, till och med 2019-12-31.
 • Anja Taube, Sametinget, till och med 2018-12-31.
IRF:s insynsråd. Från vänster: Ella Carlsson Sjöberg (vik. föreståndare), Gabriella Stenberg Wieser (personalrepresentant), Stefan Karlsson (personalrepresentant), Anna-Karin Ukonsaari (ekonomichef), Anders Jörle, Stas Barabash (programchef), Anders Fällström, Anneli Sjögren, Mark Pearce, Cecilia Flemström (personalchef). Saknas på bild: Anja Taube. Foto: Rick McGregor, IRF