Organisation

IRF har sitt huvudkontor i Kiruna och bedriver verksamhet även i Umeå, Uppsala och Lund. 

Samtliga verksamhetsorter omfattas av en gemensam institutsledning. IRF är direkt underställd Utbildningsdepartementet och regeringen har därför utsett ett insynsråd.


Institutsledning

IRF:s institutsledning: 

 • Olle Norberg, generaldirektör, Institutet för rymdfysik
 • Prof. Stas Barabash, ställföreträdande generaldirektör IRF och programchef Solsystemets fysik och rymdteknik
 • Dr. Urban Brändström, observatorieansvarig
 • Cecilia Flemström, personalchef
 • Dr. Johan Kero, programchef Sol, rymd och atmosfärforskning
 • Docent Yuri Khotyaintsev, programchef Rymdplasmafysik
 • Lars-Henrik Snow, operativ IT-chef
 • Anna-Karin Ukonsaari, ekonomichef
 • Martin Eriksson, informatör

Insynsråd

Regeringen har utsett ett insynsråd för att utöva insyn i IRF:s verksamhet. Generaldirektören för IRF, Olle Norberg, är ordförande i insynsrådet och håller det informerat om verksamheten.

 • Olle Norberg, ordförande.
 • Anders Jörle, t.o.m. 2025-12-31
 • Ella Carlsson, t.o.m 2025-06-30
 • Maria Nilsson, Metria, t.o.m. 2025-12-31
 • Mark Pearce, Kungliga tekniska högskolan, t.o.m. 2025-12-31
 • Ann Persson Grivas, Luftfartsverket, t.o.m. 2025-12-31
 • Pär Weihed, Luleå Tekniska Universitet, t.o.m. 2025-12-31

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at