Organisation

IRF har sitt huvudkontor i Kiruna och bedriver verksamhet även i Umeå, Uppsala och Lund. 

Samtliga verksamhetsorter omfattas av en gemensam institutsledning. IRF är direkt underställd Utbildningsdepartementet och regeringen har därför utsett ett insynsråd.


Institutsledning

IRF:s institutsledning: 

 • Prof. Stas Barabash, föreståndare IRF och programchef Solsystemets fysik och rymdteknik.
 • Prof. Mats André, biträdande föreståndare, Uppsala.
 • Dr. Urban Brändström, observatorieansvarig.
 • Cecilia Flemström, personalchef.
 • Dr. Johan Kero, programchef Sol, rymd och atmosfärforskning.
 • Docent Yuri Khotyaintsev, programchef Rymdplasmafysik.
 • Dr. Rick McGregor, informationsansvarig och FoU-sekreterare.
 • Docent Hans Nilsson, datagruppschef.
 • Anna-Karin Ukonsaari, ekonomichef.
Institutsledningen IRF
Bakre raden från vänster: Johan Kero, Rick McGregor, Hans Nilsson, Yuri Khotyaintsev.
Främre raden från vänster: Urban Brändström, Stas Barabash, Cecilia Flemström, Anna-Karin Ukonsaari. Mats André , inklippt bild. Foto: Maria Wästle och Susanne Höfner

Insynsråd

Regeringen har utsett ett insynsråd för att utöva insyn i IRF:s verksamhet. Föreståndaren för IRF, Stas Barabash, är ordförande i insynsrådet och håller det informerat om verksamheten.

 • Stas Barabash, ordförande.
 • Anders Jörle, t.o.m. 2022-12-31.
 • Maria Nilsson, Metria, t.o.m. 2021-12-31.
 • Olle Norberg, Luleå tekniska universitet, t.o.m. 2021-12-31.
 • Mark Pearce, Kungliga tekniska högskolan, t.o.m. 2021-12-31.
 • Ann Persson Grivas, Luftfartsverket, t.o.m. 2022-12-31.
 • Anja Taube, Sametinget, t.o.m. 2021-12-31.
Bilden, bakre raden från vänster: Uwe Raffalski (SACO), Ann Persson Grivas (LFV), Anders Jörle, Mark Pearce, (KTH), Stas Barabash (IRF), Olle Norberg (LTU). Främre raden från vänster: Anja Taube (Sametinget), Maria Nilsson (Metria), Magnus Oja (ST). Foto: Annelie Klint Nilsson, IRF