Informationsblad och böcker

Här finns informationsblad om IRF. Samtliga är nedladdningsbara (pdf). På denna sida finns också information om de böcker som IRF har givit ut genom åren.

Bok, Agge Theander (Mellan himmel och jord: Institutet för rymdfysik 50 år)

Agge Theander, Mellan himmel och jord – Institutet för rymdfysik 50 år.

Publiceringsdetaljer:

Kiruna: Institutet för rymdfysik, 2007.

ISBN 978-91-633-1104-8, 160 sidor (paperback).

Kan beställas från irf*irf.se (pris 200 kronor, excl. p&p).

Text på bokens baksida:

Mellan himmel och jord – Institutet för rymdfysik 50 år är en bok som lättsamt vill berätta om den del av den svenska rymdforskningen som har sitt ursprung i Kiruna. Här beskrivs en enorm utveckling, från undersökning av rymden med enkla instrument från marken på 1950-talet till dagens avancerade rymdprojekt långt ut i solsystemet.”



Bok, Bengt Hultqvist (Kunskapens väg: från grundforskning till samhällsutveckling)

Bengt Hultqvist, Kunskapens väg: från grundforskning till samhällsutveckling.

Publikationsdetaljer:

Kiruna: Institutet för rymdfysik, 2003, ISBN 91-631-3470-5, 63 sidor (bound).

Kan beställas från irf*irf.se (pris 150 kronor, 100 kronor till studenter, excl. p&p).

Text på bokens baksida:

“Grundforskningens roll i utvecklingen av den tekniska civilisationen vi lever i är enligt författarens erfarenhet tämligen obekant för de flesta. Det är det främsta skälet till att denna bok har skrivits. Boken vänder sig förutom till studenter till alla, unga och gamla, som är intresserade av grunderna för samhällsutvecklingen.

“Författaren ledde rymdfysikforskningen vid Kiruna geofysiska observatorium och dess efterföljare, Kiruna geofysiska institut och Institutet för rymdfysik, från dess begynnelse 1957 fram till pensioneringen 1994. Han har därefter bland annat varit direktör för det nyinrättade forskningsinstitutet International Space Science Institute i Bern, Schweiz.”

Bok, Ludwik Liszka (Cognitive Information Processing in Space Physics and Astrophysics)

Ludwik Liszka, Cognitive Information Processing in Space Physics and Astrophysics.

Publikationsdetaljer:

Tucson, Arizona: Pachart Publishing House, 2003, ISBN 0-88126-090-8, 275 sidor (paperback).

Beställs av irf*irf.se (pris 410 kronor, excl. p&p).

Text från bokens baksida:

Professor Liszka discusses various information processing techniques which have certain common characteristics: they are all attempts to simulate the basic processes of human cognition. These techniques are particularly useful when studying complex, multivariate processes in nature, especially when they are non-linear. Introduction of these techniques into the area of space physics and astrophysics opens new possibilities for understanding the vast amount of information collected in space experiments.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at