Forskningsprogram för rymdplasmafysik

Programmet Rymdplasmafysik (Space Plasma Physics, RPF) utför mätningar av rymdplasma med instrument ombord på rymdfarkoster och på marken. Vår specialitet är mätningar av elektriska fält och plasmatäthet i rymden. Vi mäter också vågrörelser i dessa fält och i tätheten.

Målet för programmet är att bygga fysikaliska modeller baserade på mätningar. Modellerna ger förståelse inte bara för rymdplasma runt jorden och andra planeter utan också för motsvarande processer i områden där direkta mätningar är omöjliga eller mycket svåra, till exempel nära solen och andra stjärnor och i strukturen i fusionsplasma.

Som en tillämpning av programmets grundforskning leder vi sedan 2016 ett projekt för att förbättra rymdväderprognoser för Sverige för att öka skyddet av samhällskritisk infrastruktur.

Några av våra tidigare projekt:
Under 2016 avslutade ESA:s rymdfarkost Rosetta en två år lång undersökning av kometen 67P/ Churyomov-Gerasimenko. Vi har huvudansvar för ett instrument som studerat material som blåser ut från kometen.

Under 2015 sändes de fyra satelliterna i NASA:s Magnetospheric Multiscale Mission, MMS, upp och formationsflyger nu i jordens magnetosfär.

Vi har bidragit till de instrument som mäter elektriska fält.

Under 2015 valde också ESA satelliten THOR (Turbulence Heating ObserveR) som en av tre kandidater till nästa M-klass projekt (mellanstora rymdprojekt inom ESA:s program Cosmic Vision). Detta är den första satellit som ska koncentrera sig på den grundläggande frågan om upphettning av plasma i rymden.

De tre satelliterna i projektet Swarm inom ESA:s jordobservationsprogram sköts upp 2013. Våra detektorer är en del av ett instrumentpaket som ska kartlägga plasma och strömmar i rymden, både för att ge en klar bild av det magnetfält som skapas i jordens inre och för att ge en unik kunskap om små strukturer i rymden.

Programmet har huvudansvar för EFW- instrumenten (Electric Field and Waves) på ESA:s fyra Clustersatelliter som har flugit i formation i jordens magnetosfär sedan 2000 samt för ett instrument på NASA:s rymdfarkost Cassini som flög i bana runt Saturnus och gjorde förbiflygningar av dess månar 2004-2017.

Vi har även bidragit med vår kunskap under byggandet av ett av instrumenten på NASA:s rymdfarkost MAVEN, som sedan 2014 studerar hur solvinden påverkar atmosfären och jonosfären på Mars.

Anställda inom programmet för rymdplasmafysik finns vid IRF i Uppsala.