Elektromagnetiska tester av instrumentpaket inför Jupiter-mission 2022

Nyligen genomförde IRF:s forskningsingenjör Atakan Sirin elektromagnetiska tester av instrumentpaketet Particle Environment Package, PEP, som skickas till Jupiter med den europeiska rymdorganisationens rymdsond Jupiter ICy moons Explorer, JUICE, 2022. 

Testerna av ingenjörsmodellen av PEP, gjordes vid ESA:s främsta teknikutvecklingscentrum ESTEC i Nederländerna och är nödvändiga för att kunna säkerhetsställa att instrumentpaketets och rymdfarkostens elektriska system är kompatibla. I vardagen kan det likställas med att vi vill vara säkra på att tv:n eller lamporna inte påverkas av att exempelvis ugnen sätts igång.

Flertalet olika tester genomfördes i en specialdesignad kammare som absorberar de reflektioner av elektromagnetiska vågor som ett instrument ger ifrån sig. Testerna indikerade vilka olika typer av elektriskt buller som finns.

Bland annat användes särskilda sonder för att mäta vad som passerade i kablarna och antenner användes för att undersöka och mäta hur mycket brus som instrumentet genererade i vissa frekvenser. Vi utsatte även elsystemet för brus för att kunna verifiera att instrumentet skulle klara av dessa brusnivåer.

Bild: Till vänster syns JDC-sensorn, Jovian plasma Dynamics and Composition analyzer, byggd och utvecklad av IRF i Kiruna. På den vita plattan finns instrumentets kraftsystem, dataprocessor och tre sensorer. I mitten JNA-sensorn Jovian Neutrals Atoms, utvecklad och byggd av IRF i Kiruna. Sensorn till vänster är utvecklad av Universitetet i Bern, Schweiz, och till höger syns en sensor som är utvecklad av Max Planck Institutet i Tyskland.

Foto: Atakan Sirin, IRF

Läs mer om hur IRF medverkar på Jupiter-missionen:
https://www.irf.se/sv/om-irf/kunskapsbank/juice/

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at