För respektive mätstation visas det senaste jonogrammet (stillbild) respektive jonogrammen för de senaste 24 timmarna (video)

Jonogram från Kiruna (Data arkiv)

Jonogram från Lycksele (Data arkiv)

Jonogram från Uppsala (Data arkiv)

Jonogram från Lycksele (snedjonogram från Uppsala) (Data arkiv)

<

Jonogram från Uppsala (snedjonogram från Lycksele)(Data arkiv)

Ansvarig forskare: Thomas Leyser, thomas.leyser*irfu.se

Beskrivning av jonosond

Institutet för rymdfysik (IRF) utför jonosonderingar i Kiruna, Lycksele och Uppsala.

En jonosond är en radar som sänder ut korta radiopulser för att detektera och mäta plasmadensiteten i den nedre delen av jonosfären. 

Frekvensen för den vertikalt uppsända pulsen bestämmer plasmadensiteten från vilken pulsen reflekteras i jonosfären. Tidsfördröjningen mellan sändning och mottagning av den reflekterade pulsen på marken är ett mått på höjden på det jonosfäriska skiktet från vilket pulsen refekterades. På detta sätt erhålls höjden för en given plasmadensitet.

En jonosond fungerar genom att frekvensen hos pulserna stegas från säg 1 till 20 MHz och varigenom man erhåller en karta över jonosfären på undersidan. Data från ett sådant frekvenssvep presenteras som flygtiden (virtuell höjd) kontra den sända frekvensen (plasmafrekvensen som är relaterad till plasmadensiteten). Resultatet är ett jonogram.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Mats Luspa at