Postdoktor i rymdfysik (Ref. 2.2.1-159/23)

Vi söker en postdoktor för undersökningar av kollisionsfria chockar. Arbetet innefattar analys av magnetiska, elektriska och plasmamätningar från NASA:s Magnetospheric Multiscale (MMS) och ESA:s Solar Orbiter och Cluster satelliterna.

Vårt team på Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala är en ledande forskargrupp som arbetar med observationer, analys av data och modellering av plasmaprocesser (www.space.irfu.se). Vi har ett mångsidigt team som forskar bland annat om plasmavågor, chockvågor, magnetisk omkoppling och turbulens, samt har erfarenhet från flera årtionden av att utveckla och använda instrument för att mäta elektriska fält och plasmatemperatur, densitet och densitetsfluktuationer för rymdfarkoster (t. ex. Cluster, MMS, Swarm, Cassini, Rosetta, Solar Orbiter).

I arbetet ingår att delta i nationella och internationella samarbeten samt att presentera sina resultat på nationella och internationella konferenser och publicera dem i ledande tidskrifter. Kompetens inom analys av flerpunktsplasmamätningar och kollisionsfria chocker kommer att vara mycket användbar. Dessutom kommer erfarenhet av relevant teoretisk modellering att vara en fördel.

Anställningen, med placering vid IRF Uppsala med lokaler i Ångströmlaboratoriet, är tidsbegränsad till 2 år. Anställningen finansieras av Rymdstyrelsen och EU Horizon 2020 inom projektet SHARP – SHocks: structure, AcceleRation, dissiPation https://www.irf.se/en/news/2022/11/18/irf-studies-plasma-shock-waves-as-part-of-the-eu-h2020-sharp-project/

Den sökande ska ha avlagt en doktorsexamen. Vi kommer i första hand att beakta kandidater med en examen avlagd de senaste tre åren. Om den sökande har en äldre examen och vill hänvisa till särskilda omständigheter, till exempel föräldraledighet, bör detta tydligt anges. Den sökande bör för närvarande inte vara en aktiv forskare vid IRF, eller vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Den sökande bör kunna börja arbetet senast under hösten 2023.

Ansökan skall innehålla meritförteckning, ett kort brev som anger den sökandes forskningsintressen och relevanta erfarenheter, kopior av examensbevis för grund- och forskarutbildning (eller ett brev från handledaren som anger den dag då doktorsexamen förväntas erhållas), beskrivning och intyg från tidigare postdoktorala tjänster och/eller liknande forskningsarbete (om detta är relevant), namn och kontaktinformation för två professionella referenser, och särtryck av högst 4 publikationer.

Sista ansökningsdag är 22 maj 2023.
Mer information kan lämnas av:
Prof. Yuri Khotyaintsev, yuri@irfu.se
Dr. Andrew P. Dimmock, andrew.dimmock@irfu.se
Dr. Emiliya Yordanova, emiliya.yordanova@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO-S, e-post: thomas.leyser@irfu.se
Jan Karlsson, ST, jan.karlsson@irfu.se

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se
eller till:
Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna

Ange ref. dnr: 2.2.1-159/23
Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Created by Martin Eriksson at

Last modified by Martin Eriksson at