Årsredovisning 2023

IRF:s årsredovisning för 2023

Institutet för rymdfysiks, IRF:s, årsredovisning för 2023 är nu klar och finns för nedladdning som en pdf. Förordet av IRF:s generaldirektör Olle Norberg finns nedan i sin helhet.

Välkommen att läsa IRF:s årsredovisning för 2023!

IRF är en viktig aktör inom svensk rymdforskning. Vi har en unik kompetens som är avgörande för att medverka i mycket avancerade internationella rymdprojekt med instrumentering som vi själva utvecklar, bygger och levererar.

Den 23 mars sändes sondraketen BROR (Barium Release Optical and Radio rocket) upp från Esrange Space Center för att skapa ”moln” på åtta olika höjder i den övre delen av vår atmo sfär, jonosfären. Det lyckade experimentet gör det möjligt att observera rörelserna hos de neutrala och laddade partiklarna vilket ger viktig information om det elektriska fältet och strömmar i rymden nära jorden.

Den 14 april sändes rymdsonden JUICE upp från Guyana Space Center och påbörjade sin över åtta år långa resa till Jupiter och dess isiga månar Ganymedes, Europa och Callisto. IRF har under nästan tio år förberett två instrument för JUICE, PEP för att mäta partiklar och RPWI för att mäta elektriska och magnetiska fält. Under våren och sommaren fälldes våra sensorbommar ut och vi kontrollerade att alla sensorer och all elektronik fungerar. Under resan kommer JUICE att flyga förbi jorden, månen och Venus ett antal gånger för att få den fart som behövs för att ta sig ut till Jupiter.

I november presenterade den europeiska rymdorganisationen ESA tre rymdprojekt som ska studeras vidare och IRF medverkar i arbetet med tänkbara instrument för två av dessa; M-MATISSE, avsedd för studier av Mars, och Plasma Observatory, avsedd för studier av rymdmiljön omkring jorden. Nu väntar ett treårigt arbete vad gäller fortsatta tekniska och vetenskapliga studier. Under 2026 tar ESA det slutliga beslutet om vilken rymdexpedition de avser att satsa på.

Under året har det nationella arbetet med att utreda framtida former för Sveriges egen rymdlägesbild fortsatt. IRF har under lång tid arbetat med dessa frågor och är involverade i arbetet vad gäller rymdväder och övervakning av rymdobjekt. Våra egna arbeten inom dessa områden ökar i omfattning, bland annat med nya resurser i form av projekt och personal.

Inom observatorieverksamheten har vi fortsatt att tillgängliggöra våra mätningar till forskare och andra intresserade världen över samtidigt som vi arbetat med att driftsätta nya instrument inom vårt nätverk av norrskenskameror, ALIS_4D. Vi har nu exempelvis även en infraröd kamera som ger information om temperaturer och fenomen i mesopausen på cirka 87 kilometers höjd. För att validera ESA-satelliten EarthCares mätningar av exempelvis polarstratosfäriska moln har vi åter driftsatt IRF:s lidaranläggning.

Utvecklingen av IRF SpaceLab innebär en betydande ökning av vår förmåga att testa och kvalificera vetenskapliga instrument och annan utrustning för användning i rymden. Under året har vi bland annat driftsatt en ny vibrations anläggning och fortsatt arbetet med att etablera en anläggning för strålningstester.

Vi har under 2023 fått en ny professor, Hans Nilsson, samt en ny doktor, Joshua Dreyer.

Slutligen, ett stort tack till alla medarbetare på IRF som bidragit till att göra vår verksamhet så framgångsrik.

Olle Norberg Generaldirektör,
Institutet för rymdfysik

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at