Postdoktor i rymdfysik: Energiomvandling (2.2.1-182/17) Ansök senast: 21 augusti.

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker en

Postdoktor i rymdfysik: Energiomvandling

Arbetsuppgifter:
Arbetet innebär studier av energiomvandling i rymdplasma, med fokus på omvandling av energi i magnetfält till kinetisk energi hos laddade partiklar, och relaterade processer i rymdplasma. Denna energiomvandling är viktig inom astrofysiken och leder till effektiv, snabb och ofta explosionsartad energiöverföring till partiklar och till ändringar av magnetfältets topologi. Studierna baseras främst på observationer från projekt med flera satelliter som Cluster (uppsändning 2000) och MMS (uppsändning 2015).

Programmet Rymdplasmafysik vid IRF har huvudansvaret för de instrument som mäter elektriska fält (EFW) på Clustersatelliterna. Vi arbetar med data från alla instrument på Cluster liksom med data från andra rymdfarkoster. Vi har även bidragit till SDP/FIELDS-instrumentet på MMS, som också mäter elektriska fält. Vi arbetar med observationer från flera instrument på MMS.

Kvalifikationer:
Den sökande bör ha en doktorsexamen från 2014 eller senare. Om den sökande har en äldre examen och vill hänvisa till särskilda omständigheter, till exempel föräldraledighet, bör detta tydligt anges. Sökande som planerar att få sin doktorsexamen senast under september 2017 kan också ansöka. Den sökande bör för närvarande inte vara en aktiv forskare vid IRF, Uppsala, eller vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Analys av data är en viktig del av arbetet och erfarenhet av att kombinera avancerad dataanalys med teoretisk modellering är en fördel. Intresse för, och erfarenhet av, utveckling av vetenskapliga instrument och mätmetoder kommer också att värderas positivt, liksom erfarenhet av samordning av vetenskapliga samarbetsprojekt. Arbetet innebär internationellt samarbete.

Anställningen, med placering vid IRF Uppsala, vid Ångströmlaboratoriet, är en tidsbegränsad anställning på 2 år. Den sökande bör vara beredd att börja senast under januari 2018.

Mer information kan lämnas av:
Prof. Mats André, E-post: mats.andre@irfu.se
Dr. Andris Vaivads, E-post: andris.vaivads@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO, thomas.leyser@irfu.se

Ansökan skall innehålla meritförteckning, ett kort brev som anger den sökandes forskningsintressen och relevanta erfarenheter, kopior av examensbevis för grund- och forskarutbildning (eller ett brev från handledaren som anger den dag då doktorsexamen förväntas erhållas), beskrivning och intyg från tidigare postdoktorala tjänster och/eller liknande forskningsarbete (om detta är relevant), namn och kontaktinformation för två professionella referenser, och särtryck av högst 4 publikationer.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se
eller till:
Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna
Sista ansökningsdag är 21 augusti 2017
Ange ref. dnr 2.2.1-182/17

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

————————————————————–
Last Application Date: 2017-08-21
————————————————————–

Created by Annelie Klint Nilsson at 2017-06-20
Last modified by Annelie Klint Nilsson at 2018-01-03