Doktorand i rymdfysik (2.2.1-167/17) Ansök senast: 11 juni.

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker en

Doktorand i rymdfysik

för studier av magnetisk omkoppling i rymdplasma

Vi utlyser en doktorandanställning för studier av turbulens och våg-partikel växelverkan i områden med magnetisk omkoppling. Magnetisk omkoppling är viktigt i många områden med plasma som studeras inom rymdfysik och astrofysik. Processen leder till effektiv, snabb och ofta explosionsartad energiöverföring från magnetfält till partiklar och till snabba ändringar av magnetfältets topologi. Doktoranden kommer att arbeta med observationer från de fyra NASA Magnetospheric MultiScale (MMS) satelliterna.

Doktoranden anställs för fyra år vid Institutet för rymdfysik, med lokaler i Ångströmlaboratoriet, Uppsala, med början senast under andra halvåret 2017. Vad avser forskarutbildning tillhör doktoranden Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, och måste alltså uppfylla kraven för antagning till denna utbildning. Information om forskarutbildningen finns på http://www.physics.uu.se/sv och http://www.teknat.uu.se. Information om forskning vid IRF Uppsala finns på http://www.irfu.se/irfu_swe.htm. Anställningen finansieras av Vetenskapsrådet och Uppsala universitet.

Vidare upplysningar kan lämnas av:
Dr. Yuri Khotyaintsev, e-mail: yuri@irfu.se
Prof. Mats André, e-post: mats.andre@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO, thomas.leyser@irfu.se

Ansökan ska innehålla ett personligt brev (en sida) som beskriver forskningsintressen och relevant erfarenhet, CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast och andra relevanta publikationer samt kontaktinformation till två referenser.
Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se
eller till:
Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna
senast den 11 juni 2017
Ange ref. dnr 2.2.1-167/17

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

————————————————————–
Last Application Date: 2017-06-11
————————————————————–

Created by Annelie Klint Nilsson at 2017-05-31
Last modified by Annelie Klint Nilsson at 2018-01-03