Många besökare när JUICE tour besökte Luleå och Umeå

Den 25-25 mars besökte JUICE tour Luleå och Teknikens hus och den 7-8 mars fanns IRF:s rymdforskare och ingenjörer på plats i Umeå hos Curiosum science center. Besöksflödet har varit stort på båda platserna. Turnén fortsätter till Stockholm i slutet av mars.

Bilder från Teknikens hus

Bilder från Curiosum

Läs mer här om den pågående utställningsturnén

Personerna på bilderna har givit sitt godkännande för publicering på IRF:s webb. 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at