JNA

Video visar framtagandet av Jupitersensorn JNA

I en kort timelapse, med bilder tagna under två års tid, visas hur flygmodellen av Jovian Neutrals Analyzer (JNA) – byggdes och testades vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna. Förenklat beskrivet ska JNA mäta/söka efter grundämnen (atomer) som exempelvis väte och syre.

Partikelsensorn JNA är en av sex sensorer som ingår i det IRF-ledda instrumentpaketet Particle Environment Package (PEP) för den europeiska rymdorganisationen ESA:s JUICE-uppdrag till Jupiter och dess isiga månar. Uppskjutningen från Kourou sker under 2022.

Skräddarsydd för Jupiters hårda miljö

Jovian Neutrals Analyzer (JNA) är en partikelsensor designad och byggd vid IRF:s Kirunakontor för rymdfarkosten JUICE som skickas iväg för att studera Jupiter och de tre isiga månarna Europa, Ganymedes och Callisto.

JUICE kommer att bära tio instrument, inklusive partikelmiljöpaketet Particle Environment Package (PEP), som är utvecklat av IRF Kiruna i samarbete med många andra länder. PEP innehåller sex olika partikelsensorer som tillsammans ska hjälpa forskarna att förstå den komplexa interaktionen mellan Jupiters isiga månar och energetiska partiklar i bana runt Jupiter.

Varje sensor på PEP har olika funktioner och vetenskapliga mål. JNA kommer att mäta neutrala partiklar med låg energi, som skapas antingen när laddade partiklar träffar ytan på isiga månar och matar ut neutrala partiklar från isen, eller när laddade partiklar interagerar med neutrala partiklar och neutraliseras under processen.

Partikelsensorn JNA är skräddarsydd för Jupiters hårda miljö. Dess interna struktur är tillverkad mestadels av aluminium och dess yttre paneler är gjorda av det tunga materialet volfram, vilket hjälper till att skydda partikelsensorns känsliga komponenter från den starka strålningen runt Jupiter.

JNA tillhör samma instrumentfamilj som CENA som fanns ombord på Chandrayaan-1 (observerade solvindprotoner som reflekterar från månens yta) och som ENA på BepiColombo (för närvarande på väg till Merkurius).

Montering, tester och kalibrering

Videon visar hur JNA monterades, testades och kalibrerades innan den kunde levereras till ESA. Flertalet olika modeller av partikelsensorn byggdes för att testa olika funktioner och se till att JNA presterar korrekt kring Jupiter. Det mesta av videon visar utvecklingen av flygmodellen som ska skickas till Jupiter, förutom vibrationstestet, som visar den tekniska modellen. Vibrationstester görs för att säkerställa att JNA skulle överleva de starka vibrationer som uppstår under uppskjutningen med en raket.

I videon ses Manabu Shimoyama (seniorforskare / JNA-sensorledare), Stefan Karlsson (forskningsingenjör / JNA-projektledare) och Angèle Pontoni (doktorand) montera och testa instrumentet. Även Magnus Oja (maskiningenjör) ses när han vakar över teknologimodellen av JNA under ett vibrationstest. Utöver redan nämnda personer var många fler IRF-forskare och ingenjörer mycket involverade i utvecklingen av JNA.

JNA i antal:

  • 6 kg totalt
  • 2,3 kg volfram
  • 22 detektorer (Channel Electron Multipliers)
  • 3 JNA-modeller levererade till ESA
  • 91 JNA-dokument levererade till ESA
  • 1635 delar tillverkade på IRF Kiruna (alla modeller ingår)

Mer information om Jupiteräventyret

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at