Postdoktorer eller gästforskare i rymdfysik (ref nr: 2.2.1-219/20)

Institutet för rymdfysik i Uppsala söker postdoktorer eller gästforskare för studier av elektronernas dynamik i en komets plasmaomgivning. Arbetet innefattar analys och tolkning av data från rymdsonden Rosetta vid komet 67P.

Vi observerar, analyserar och modellerar rymdplasmaprocesser (www.space.irfu.se). Som ansvariga för ett av instrumenten på Rosetta har vi mycket gott samarbete med andra forskare inom kometplasmafysik, förståelse av tillgängliga data och en stark publikationshistoria inom ämnet.

Gruppen har årtionden av erfarenhet av utveckling, konstruktion och operation av instrument för mätning av elektriska fält och plasmaegenskaper på rymdfarkoster som Rosetta, MMS, Cluster, Solar Orbiter, Swarm, och Cassini, och jobbar med data från alla dessa.

Tjänsten är tidsbegränsad till 2 år och placerad vid IRF:s kontor på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Den finansieras genom anslag från Rymdstyrelsen.

Sökande till postdoktjänst ska ha disputerat 2017 eller senare. Om sökanden har en äldre doktorsexamen och vill hänvisa till särskilda omständigheter, till exempel föräldraledighet, skall detta tydligt anges. Doktorand som avser att avlägga doktorsexamen senast under december 2020 kan också söka. Gästforskare skall ha doktorsexamen.

Sökande bör inte redan vara aktiv forskare vid IRF i Uppsala eller vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala Universitet.

Sökande bör vara beredda att påbörja arbetet under hösten 2020.

Sökande förväntas ha erfarenhet av dataanalys. Erfarenhet av relevant teoretisk modellering kan vara en styrka.

Ansökan skall innehålla meritförteckning, ett kort brev som anger den sökandes forskningsintressen och relevanta erfarenheter, kopior av examensbevis för grund- och forskarutbildning (eller ett brev från handledaren som anger den dag då doktorsexamen förväntas erhållas), beskrivning och intyg från tidigare postdoktorala tjänster och/eller liknande forskningsarbete (om detta är relevant), namn och kontaktinformation för två professionella referenser, och särtryck av högst 4 publikationer.

Sista ansökningsdag ä21 september 2020.

Mer information kan lämnas av:
Dr. Anders Eriksson, anders.eriksson@irfu.se
Docent Yuri Khotyaintsev, yuri@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO-S, thomas.leyser@irfu.se
Jan Karlsson, ST, jan.karlsson@irfu.se

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se

eller till:

Institutet för rymdfysik,
Registrator
Box 812
981 28 Kiruna

Ange ref. dnr: 2.2.1-219/20

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.


Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymd­organisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se


 

Created by Annelie Klint Nilsson at 2020-08-18
Last modified by Annelie Klint Nilsson at 2021-05-04