Viking (V3, V4L)

Viking var Sveriges första forskningssatellit. Den byggdes och utrustades för att främst undersöka och förstå norrskensprocesser, till exempel hur de partiklar som ger upphov till norrsken accelereras och hur de växelverkar med olika elektriska och magnetiska fält. Även norrskenets struktur och dynamik samt radiostrålning undersöktes. 

Viking solar simulation, ESTEC, (European Space Research and Technology Centre) 1983. Foto: ESTEC

Viking sköts upp den 22 februari 1986 med en Ariane-raket från Kourou i Franska Guyana tillsammans med den franska fjärranalyssatelliten SPOT.

Forskare från IRF var ansvariga för två av de vetenskapliga instrumenten ombord, V4L, ett våg och- plasmadensitetsinstrument, och V3, ett hett plasma/energetiskt partikelexperiment.

Instrumentet V4L fungerade under Vikings livstid (februari 1986 – maj 1987) och levererade tidsserier av vågelektriskt fält, plasmadensitetsvariationer och bakgrundsplasmatätheten på olika fenomen, mestadels relaterade till norrskensregionen. IRF i Uppsala hade huvudansvar för V4L.

Partikelinstrumentet V3 hade flera spektrometrar inbyggda i sju sensorenheter och kunde därmed bestämma fördelningen och energinivåerna hos de laddade partiklarna. Huvudansvarig för V3 var Rickard Lundin vid IRF i Kiruna.

Forskargrupper från bland annat Kanada, Danmark, Frankrike, Norge, USA och Tyskland hade huvudansvar för andra instrument eller deltog i dataanalysen.

Framgångsrikt projekt

Viking blev ett mycket framgångsrikt projekt och unika data samlades in under drygt ett år, vilket var något längre än planerat.Projektet leddes av svenska Rymdbolaget (SSC) på uppdrag från Rymdstyrelsen. Satelliten utvecklades av Saab Space (som numera ingår i RUAG Space) med Boeing Aerospace som underleverantör.

Esrange var markstation för Viking och där samlades också forskare från många länder för att bearbeta data i nära realtid. Det var vid den tiden en betydelsefull nyhet att kunna styra forskningsinstrumenten direkt i samarbete med de operatörer som skickade kommandon till satelliten.

Satelliten Viking är relativt liten med sin vikt på 286 kilo och kommer att snurra i sin bana runt jorden under lång tid, dock utan att leverera mer data. Ursprungbanan var över polerna, med en lägsta höjd på drygt 800 km och den högsta på drygt 13 500 km.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at