Comet Interceptor (SCIENA och COMPLIMENT)

År 2029 planeras den europeiska rymdsonden Comet Interceptor att skickas iväg för att jaga i fatt en komet som ännu inte är upptäckt och är i sitt ursprungliga tillstånd. IRF deltar med två instrument som ska undersöka kometens omgivning respektive hur gaserna från kometen växelverkar med flödet av laddade partiklar från solen.

Med Comet Interceptor kommer forskarna kunna studera en ännu oupptäckt komet. Cred: ESA

Expeditionen inleds med att Comet Interceptor parkeras i rymden nära jorden i väntan på att en nyupptäckt komet från solsystemets utkanter närmar sig. När det inträffar ska rymdsonden jaga i kapp kometen och på nära håll göra en förbiflygning.

IRF blev utvald att bidra med mätinstrument till kometexpeditionen under 2019. Sedan dess designar och bygger medarbetare från Kiruna och Uppsala på IRF:s två instrumentbidrag.

Instrumentet Solar wind Cometary Ions and Energetic Neutral Atoms, SCIENA, kommer bli först med att mäta energirika atomer vid en komet och Hans Nilsson vid IRF i Kiruna är ansvarig forskare.

SCIENA kommer att mäta inflödet av energi och partiklar från solvinden samt den del av kometmiljön som påverkats av solvinden. Den del av kometens atmosfär som blir elektriskt laddad ger bland annat upphov till kometens jonsvans. Kometer har både en jonsvans och en dammsvans som pekar åt lite olika håll.

IRF bidrar även till ett instrument, Cometary Plasma Light INSTrument, COMPLIMENT, med Niklas Edberg vid IRF i Uppsala som ansvarig forskare.

Instrumentet kan liknas vid en rymdväderstation för plasma, den tunna gas av elektriskt laddade partiklar som finns runt kometen. COMPLIMENT kommer att mäta täthet och temperatur samt elektriska fält och stoftkorn vid kometen för att förstå hur dess atmosfär, koman, är uppbyggd.

I det internationella konsortiet för Comet Interceptor finns Sverige representerat av IRF, Kungliga tekniska högskolan och Umeå universitet.

Om allt går enligt plan planerar den europeiska rymdorganisationen ESA att skjuta upp rymdsonden från Kourou i Franska Guyana 2029.

SCIENA (bilder)

Solar wind Cometary Ions and Energetic Neutral Atoms, SCIENA. Foto: Xiao-Dong Wang/IRF

Solar wind Cometary Ions and Energetic Neutral Atoms, SCIENA, i kalibreringstanken hos IRF SpaceLab. Foto: Xiao-Dong Wang/IRF

Xiao-Dong Wang, forskare vid IRF:s kontor i Kiruna har gjort datorsimuleringar för att designa en viktig del av instrumentet SCIENA, ett så kallat sensorhuvud. Delarna har tillverkats i IRF:s mekaniska verkstad i Kiruna, monterades ihop i IRF:s integrationslaboratorium och testades därefter i en vakuumkammare. Testerna gick bra och nu är designen färdig. Nästa steg blir att bygga ett fullständigt instrument. Foto: Andreas Edström/IRF

COMPLIMENT (bilder)

Elektronikkort till COMPLIMENT som byggs vid IRF i Uppsala. Foto: Niklas Edberg/IRF

Forskningsingenjörerna Martin Berglund, Dan Ohlsson och Walter Puccio i elektroniklabbet i Uppsala med elektronikkort. Foto: Niklas Edberg/IRF

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at