Elektromagnetiska tester av instrument till Comet Interceptor genomförda vid IRF i Uppsala

Nyligen genomfördes en elektromagnetisk testkampanj av elektroniken till ett av de två svenska instrumentbidragen på den kommande rymdsonden Comet Interceptor. På plats hos Institutet för rymdfysik vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala fanns instrument från franska, tyska och belgiska samarbetspartners för att testa hur tre olika elektronikkort fungerar tillsammans. Under kampanjen var det vetenskapliga instrumentet Cometary Plasma…