Elektromagnetiska tester av instrument till Comet Interceptor genomförda vid IRF i Uppsala

Nyligen genomfördes en elektromagnetisk testkampanj av elektroniken till ett av de två svenska instrumentbidragen på den kommande rymdsonden Comet Interceptor. På plats hos Institutet för rymdfysik vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala fanns instrument från franska, tyska och belgiska samarbetspartners för att testa hur tre olika elektronikkort fungerar tillsammans.

Under kampanjen var det vetenskapliga instrumentet Cometary Plasma Light INSTrument (COMPLIMENT) i fokus, vilket IRF:s forskarteam i Uppsala bidrar till.

Instrumentet kan liknas vid en rymdväderstation för plasma, den tunna gas av elektriskt laddade partiklar som finns runt en komet och utrustas för att kunna mäta täthet och temperatur samt elektriska fält och stoftkorn vid kometen. Detta för att förstå hur dess atmosfär, koman, är uppbyggd.

Forskarteamet i Uppsala och de franska samarbetspartnerna från Orléans i Frankrike bygger ett elektronikkort var för instrumentet med syftet att kunna styra de olika delarna under kommande mätningar medan den belgiska samarbetspartnern ansvarar för de mekaniska delarna, såsom kablar och sensor till instrumentet.

Dagarna i Uppsala innebar ett första test av hur de olika elektronikkorten fungerar tillsammans vilket är nödvändigt för att se så att de kan kommunicera med varandra och kan mäta det forskarna vill.

Walter Puccio är forskningsingenjör vid IRF och tekniskt ansvarig för institutets bidrag till COMPLIMENT. Han är nöjd med testkampanjen och ger sin bild av den.

Testerna med instrumenten och dess sensorer fungerade bra och vi kunde kvantifiera interferensnivåer mellan dem och verifiera att vi inte stör andra instrument i närheten. Det var även ett bra första test får att se att alla interface mellan instrumenten fungerade som tänkt“, säger Walter Puccio.

Klicka här för att läsa mer om IRF:s medverkan på Comet Interceptor

Elektromagnetisk testkampanj i Uppsala i september 2022 avseende instrumentet COMPLIMENT ombord på rymdsonden Comet Interceptor. På bilden syns medarbetare från IRF i Uppsala tillsammans med samarbetspartners från Frankrike och Tyskland. Foto: Niklas Edberg/IRF

 

 

 

 

 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at