Lyckade observationer av nattlysande moln för atmosfärforskare i Kiruna

Institutet för rymdfysik (IRF) har lyckats observera nattlysande moln från 3 mils höjd med hjälp av ballongburna kameror som skickades upp från Esrange i måndags kväll.
– Forskningsexperimentet blev jättelyckat! I mer än tio timmar var kamerorna igång i stratosfären, säger Peter Dalin, forskare vid IRF med ansvar för experimentet. 

Nattlysande moln består av mycket små iskristaller som har bildats runt stoftpartiklar och är de högst belägna molnen i jordens atmosfär på 80 kilometers höjd. De vanliga molnen som vi ser på himlen bildas på 9–12 kilometers höjd.

Nattlysande moln visar sig som stora vågstrukturer och forskare vill ta reda på om det finns en ökad aktivitet i nattlysande moln. En ökad aktivitet kan bero på klimatförändringar i jordens atmosfär.

Molnen ligger på så pass hög höjd att solens strålar når dem trots att solen gått ner. När solen precis passerat horisonten och ligger mellan 6–16 grader under horisonten syns de som allra bäst. De små iskristallerna reflekterar solens ljus vilket gör att vi upplever att molnen lyser på natthimlen. Sommarfenomenet syns huvudsakligen på norra halvklotet mellan mitten av maj till mitten av augusti.

Ombord på den franska stratosfärballongen fanns även vetenskapliga instrument från Frankrike, Kanada och Tyskland som studerat olika processer i atmosfären.

Samtliga instrument nådde marken under eftermiddagen den 17 augusti.

Mer information:
https://www.mynewsdesk.com/se/…

Kontakt:
Peter Dalin, atmosfärforskare vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.
peter.dalin@irf.se+ 46 980 790 23

Nattlysande moln aug_2021
Nattlysande moln observerade under ballongburet forskningsexperiment den 16-17 augusti 2021. Foto: IRF

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at