Ny ledamot i insynsrådet

Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som är direkt underställd Utbildningsdepartementet. Regeringen har därför utsett ett insynsråd som ska utöva insyn i IRF:s verksamhet. Nu har insynsrådet fått en ny ledamot.

Föreståndaren för IRF, Stas Barabash, är ordförande i insynsrådet och håller det informerat om verksamheten. Den 12 februari samlades alla ledamöter i Kiruna för ett möte på IRF:s huvudkontor. Ny ledamot är Ann Persson Grivas, Luftfartsverket.

Ledamöter som är utsedda till insynsrådet:

  • Ann Persson Grivas, Luftfartsverket, LFV
  • Anja Taube, Sametinget
  • Anders Jörle
  • Maria Nilsson, Metria
  • Mark Pearce, Kungliga tekniska högskolan, KTH
  • Olle Norberg, Luleå tekniska universitet, LTU

Även fackliga representanter vid IRF medverkar på insynsrådets möten.

Bilden, bakre raden från vänster:
Uwe Raffalski (SACO), Ann Persson Grivas (LFV), Anders Jörle, Mark Pearce, (KTH), Stas Barabash (IRF), Olle Norberg (LTU).
Främre raden från vänster:
Anja Taube (Sametinget), Maria Nilsson (Metria), Magnus Oja (ST).

Foto: Annelie Klint Nilsson och Rick Mc Gregor, IRF

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at