Rymdforskningsmedalj till professor Stas Barabash

I sommar kommer professor Stas Barabash, Institutet för rymdfysik, Kiruna, att mottaga 2018 COSPAR International Cooperation Medal för sitt “enastående bidrag till utvecklingen av internationellt vetenskapligt samarbete inom rymdforskning”.

Medaljcermonin kommer att äga rum under COSPAR Scientific Assembly i Pasadena, Kalifornien, USA, den 15 juli.

Jag är mycket tacksam för denna utmärkelse som synliggör mina insatser för utvecklandet av internationella samarbeten inom rymdforskning. Numera blir rymduppdragen alltmer komplexa och krävande. Det är bara genom olika länders samarbete som det går att nå längre ut i rymden. Utmärkelsen uppmuntrar mig att satsa ännu mer på att utveckla och leda internationella rymdprojekt.

Professor Stas Barabash började vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna i början av 1990-talet och utsågs till professor vid institutet 2002. Regeringen utsåg honom till ny föreståndare för IRF 2015.

Den internationella kommittén för rymdforskning, COSPAR (Committee on Space Research) arbetar för att på en internationell nivå främja vetenskaplig rymdforskning med tonvikt på utbytet av resultat, information och åsikter och att tillhandahålla ett forum som är öppet för alla forskare för diskussion om problem som kan påverka vetenskaplig rymdforskning.

Bildtext: Stas Barabash är ansvarig för satellitinstrumentet PEP (Particle Environment Package) som ska flyga med ESA:s rymdfarkost JUICE till Jupiter och dess isiga månar 2022. På bilden syns en ingenjörsmodell av en av PEP:s sensorer. Foto: Annelie Klint Nilsson, IRF.

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Rick McGregor at