Doktorand i rymdfysik (2.2.1-14/17) Ansök senast 29 januari.

Institutet för rymdfysik i Kiruna och Umeå universitet söker

Doktorand i rymdfysik

Doktoranden kommer huvudsakligen att genomföra numeriska datorsimuleringar för att tolka meteorobservationer och undersöka stoft- och meteoroidfördelningen i solsystemet. Datorsimuleringarna beskriver hela förloppet från sublimation på meteoroidernas moderkroppar (vanligtvis kometer), via banberäkningar i solsystemet, till meteorobservationer på jorden och uppskattningar av meteoroidfördelningar på andra platser i solsystemet. Simuleringarna ska kombineras med observationsdata för kometer, stoftträffar på satelliter och observationer av meteorer. Detta medger prognoser för meteorskurar och kvantitativa studier av när och hur många meteoroider som kolliderar med jorden, andra planeter och satelliter.
Grundläggande idéer i projektet är att utveckla återanvändbar programvara och genomföra statistiska simuleringar för att ta hänsyn till mätosäkerheter i observationsdata. Projektet kan därför med fördel omfatta parallella beräkningar på Umeå universitets datorcenter HPC2N samt vidareutveckling av dataanalysmetoder för radar och optiska instrument, såsom EISCAT/EISCAT_3D och ALIS/ALIS_4D. Projektet har nära kopplingar till pågående utvecklingsarbete inom ESA-SSA avseende en teknisk modell för satelliters fysiska omgivning.

Grundläggande behörighet för antagning till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i rymdfysik krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet fysik om minst 120 högskolepoäng.

Den sökande bör även ha goda kunskaper i programmering (C++, Fortran, Python, Matlab), rymdfysik och tillämpad matematik. Erfarenhet av numeriska beräkningar inom celest mekanik och meteorobservationer är meriterande.

Doktoranden antas vid Institutionen för fysik, Umeå universitet, och anställs och placeras vid Institutet för rymdfysik i Kiruna. Anställningen är på fyra år och det förväntade startdatumet är 1 mars 2017.

Mer information om tjänsten kan lämnas av:
Dr. Johan Kero, e-post: johan.kero@irf.se, tel. +46-980-790 84.
Prof. Asta Pellinen-Wannberg, e-post: asta.pellinen-wannberg@umu.se,
tel. +46-90-786 7492
Fackliga representanter:
Uwe Raffalski, SACO, e-post: uwe.raffalski@irf.se tel. +46-980-790 21,
Stefan Karlsson, ST, e-post: stefan.karlsson@irf.se, tel. +46-980-790 29.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, samt studiemeritförteckning och kopia av examensbevis. Välkommen med din ansökan, helst i pdf-format via e-post, till: registrator@irf.se
eller till: Institutet för rymdfysik, Registrator, Box 812, 981 28 Kiruna
Sista ansökningsdag är 2017-01-29
Ange ref. dnr 2.2.1-14/17

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

————————————————————–
Last Application Date: 2017-01-29
————————————————————–

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at