Länsstyrelsen i Norrbotten finansierar projektet SmallSatExpress

Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat 3,8 miljoner kronor till projektet SmallSatExpress. Inom projektet kommer SSC (Rymdbolaget) och IRF att ta fram underlag för att utveckla förmågan att skicka upp små satelliter från Esrange samt undersöka tekniska krav för ett rymdlaboratorium, SpaceLab, för rymdsimuleringar i testmiljö. Projektet pågår mellan 2017-01-16 och 2018-03-31.

Mer information: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/sv/nyheter/2016/pages/stor-satsning-pa-satelliter-vid-esrange.aspx/

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at