Post-doktoral forskare med intresse mot planetär rymdfysik (2.2.1-312/16)

Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av projekten inom IRF drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymdorganisationer. IRF har drygt hundra anställda och har verksamhet i Kiruna, Uppsala, Umeå och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala söker en kandidat som

Post-doktoral forskare med intresse mot planetär rymdfysik

Det specifika målet för forskningsprojektet är att undersöka strukturen och dynamiken av Saturnus jonosfär och dess växelverkan med stoft och plasma nära planetens ringar.Färden för rymdfarkosten Cassini kommer att avslutas spektakulärt i slutet av 2017 med banor rakt igenom ringarna, samt flera in-situ passager igenom Saturnus övre atmosfär och jonosfär. Instrumentpaketet “The Radio & Plasma Wave Science” (RPWS) ombord på Cassini inbegriper en Langmuirsond, designad, byggd och opererad av IRF i Uppsala. Data från detta instrument kommer att analyseras under denna ”Grande finale” för att studera stoft och plasma kring ringarna, samt att ge de första detaljerade in-situ mätningarna av gasplanetens jonosfär. Speciella forskningsuppgifter inkluderar:
• Karaktärisera stoft och plasma nära och i ringarna.
• Karaktärisera Saturnus jonosfär ned till de lägsta tillgängliga höjderna.
• Undersöka kopplingen mellan ringarna och jonosfären, och möjliga effekter på latitudstrukturen av Saturnus övre atmosfär.
• Karaktärisera jonosfären vid både norra och södra norrskensområdena.
• Undersöka om blixtstormar växelverkar elektrodynamiskt med ringarna.

Den sökande ska ha en doktorsexamen i rymdfysik eller relaterat ämne från 2013 eller senare. Om den sökande har en äldre examen och vill referera till särskilda skäl, som t.ex. föräldraledighet, så ska detta tydligt anges. Sökande som planerar att slutföra sin doktorsgrad före april 2017 kan också ansöka. Sökande skall visa erfarenhet i rymdfarkostanalys som är en del av nationella eller internationella samarbeten. Erfarenhet med teoretisk modellering är en fördel. Intresse och erfarenhet i utveckling av vetenskapliga instrument eller metoder kommer att värderas positivt, likaså erfarenhet i koordinering av vetenskapliga aktiviteter. Den sökande bör inte vara en aktiv forskare vid IRF i Uppsala eller vid Institutionen för Fysik och Astronomi vid Uppsala Universitet.

Sökanden skall sända in ett CV, ett kort introduktionsbrev som anger sökandens forskningsintresse och relevant erfarenhet, ett brev från handledare som intygar när doktorsgrad kommer att förväntas uppnås (om doktorsstudier inte är avslutade), beskrivning och bevis av tidigare post-doktorala positioner och/eller liknande relevanta forskningsarbeten (om tillgängligt), namn och kontaktuppgifter på två professionella referenser, samt kopior av inte fler än fyra valda publikationer.

Tjänsten är placerad vid IRF, Ångströmlaboratoriet, i Uppsala, från första halvan av 2017, för en period av 2 år.

Vidare information kan ges av:
Docent Jan-Erik Wahlund, +46-18-4715946, Jan-Erik.Wahlund@irfu.se
Dr. David Andrews, david.andrews@irfu.se
Dr. Michiko Morooka, michiko.morooka@irfu.se

Fackliga representanter:
Thomas Leyser, SACO, +46-18-471 59 41, thomas.leyser@irfu.se
Cecilia Norgren, ST, +46-18-471 59 34, cecilia.norgren@irfu.se

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till:
registrator@irf.se
eller till:
Institutet för rymdfysik (IRF)
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna

Sista ansökningsdag är 26 januari, 2017.
Ange ref.: Dnr 2.2.1-312/16

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en bekräftelse inom tre dagar på att vi mottagit den, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

————————————————————–
Last Application Date: 2017-01-26
————————————————————–

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at