Länsstyrelsen i Norrbotten finansierar SmallSatExpress

3,8 miljoner kronor har beviljats av Länsstyrelsen i Norrbotten till projektet SmallSatExpress.

Inom projektet kommer SSC (Rymdbolaget) och IRF att ta fram underlag för att utveckla förmågan att skicka upp små satelliter från Esrange samt undersöka tekniska krav för ett rymdlaboratorium, SpaceLab, för rymdsimuleringar i testmiljö. Projektet pågår mellan 2017-01-16 och 2018-03-31.

Mer information: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/sv/nyheter/2016/pages/stor-satsning-pa-satelliter-vid-esrange.aspx/

Norrskensovalen från Astrid-2. (Bild: IRF)
Norrskensovalen avbildad med IRF:s instrument Pia ombord på den svenska mikrosatelliten Astrid-2 (Bild: IRF)

 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by heedmark at