Prof. Mats André invald i Kungl. Vetenskapsakademien

Prof. Mats André, Institutet för rymdfysik, IRF, har valts in i Kungl. Vetenskapsakademien som svensk ledamot i klassen för astronomi och rymdvetenskap

Mats André verkar även som professor vid Uppsala universitet och har huvudansvaret för IRF:s vetenskapliga instrument på de fyra Cluster-satelliterna (ESA) . André arbetar också med observationer från de fyra MMS-satelliterna (NASA), alla i bana runt jorden, och Rosetta (ESA) som nyligen avslutade sin undersökning av en komet.

 

Created by heedmark at

Last modified by heedmark at