Rymdforskare samlas i Uppsala

Fyra nya satelliter i formationsflygning har nu börjat lösa gåtan med vad som egentligen händer i gränsskikten i rymden mellan kolliderande magnetfält där laddade partiklar kan accelereras till mycket höga energier. Under veckan 13-17 juni samlas drygt hundra forskare från Europa och USA i Uppsala för att diskutera de första resultaten.

NASA:s fyra satelliter MMS (Magnetospheric MultiScale) sköts upp i bana runt jorden förra året; nu analyseras de första resultaten.

– Med mycket högre upplösning än tidigare kan vi nu studera hur energi lagrad i magnetfälten överförs till energi hos laddade partiklar, säger Yuri Khotyaintsev, forskare vid Institutet för rymdfysik.

Rymden är full av laddade partiklar och magnetfält. Partiklarna accelereras av elektriska fält. Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala har tillsammans med Alvénlaboratoriet KTH och under ledning av University of New Hampshire i USA bidragit till instrumenten på MMS som mäter elektriska fält. IRF ansvarar för sensorytor och testutrustning.

Energi ursprungligen lagrad i magnetfält kan tränga in i rymden nära jorden och orsaka norrsken, utflöde av atmosfären och jonosfären samt störningar i rymdvädret runt jorden.

Mötet pågår 13-17 juni i Blåsenhus i Uppsala. Landshövding i Uppsala län, Peter Egardt, öppnar den vetenskapliga delen av mötet 8:30 tisdag 14 juni.

Första artikel med resultat från MMS:
Electron-scale measurements of magnetic reconnection in space, J. L. Burch et al., Science , 12 May 2016, DOI: 10.1126/science.aaf2939:
http://science.sciencemag.org/content/early/2016/05/10/science.aaf2939

Mer information

  • Yuri Khotyaintsev, forskare, Institutet för rymdfysik, yuri@irfu.se, tel. 018-471 5929
  • Mats André, professor, Institutet för rymdfysik, ma@irfu.se, tel. 018-471 5913
  • Rick McGregor, informationsansvarig, Institutet för rymdfyik, rick@irf.se, tel. 0980-79178

Webbsidor

Bilder och mer information om MMS (på engelska):

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at