IRF:s Stas Barabash intervjuas i Sveriges Radio om minisatelliter och Jupiter

Minisatelliter skapar it-boom

När minisatelliterna blir bättre skickas de iväg i svärmar. Nu finns planer på att skapa en särskild uppsändningsplats från rymdraketbasen Esrange utanför Kiruna.

Stas Barabash, föreståndare vid Institutet för rymdfysik i Kiruna, är skeptisk till att ersätta de större rymdfarkosterna med de mindre. Däremot tror han att minisatelliter som jobbar i formation kan utveckla forskningen.

I programmet medverkar också Lennart Poromaa (platsansvarig på Esrange), Reza Emami (Luleå tekniska universitet) och Jordi Barrera Ars, rymdingenjör vid Open Cosmos.

Läs mer och lyssna på inslaget som sändes 22 april i Vetandets värld, Sveriges Radio, P1:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/710130?programid=412 (intervjun med Stas Barabash börjar ca 10:10 in i programmet).

Jakten på beboeliga platser i rymden

Finns det förutsättningar för liv i rymden? Just nu bygger forskare på Rymdcampus i Kiruna mätinstrument till två rymdprojekt som ska bidra i sökandet efter beboeliga rymdmiljöer.

På Institutet för rymdfysik, IRF, leder Stas Barabash arbetet med att bygga instrumentet PEP, ett av tio instrument som ska undersöka rymdmiljöerna kring Jupiter i det europeiska rymdprojektet JUICE.

I programmet medverkar också Javier Martín-Torres och María-Paz Zorzano (Luleå tekniska universitet) och Stefan Karlsson, forskningsingenjör (Institutet för rymdfysik).

Läs mer och lyssna på inslaget som sändes 29 april i Vetandets värld, Sveriges Radio, P1:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/712265?programid=412&playepisode=712265 (inslaget om Jupiter och intervjuerna med IRF:s Stas Barabash och Stefan Karlsson börjar ca 10:50 in i programmet).

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at