Ulysses (EPAC)

Ulysses var en europeisk rymdsond som studerade solen och solvinden. Som första sond någonsin observerade den solens poler och solsystemet ovanifrån. 

Bild: ESA/Dave Hard

Observationerna ledde bland annat till upptäckten av att solvinden beter sig helt annorlunda över solens poler än den gör i det plan som planeternas banor ligger i.

IRF deltog tillsammans med tyska kollegor med instrumentet EPAC, Energetic Particle Composition. Instrumentet bestod av fyra identiska teleskop som mätte elektroner (flera hundra keV) och olika joner (MeV) med hjälp av halvledardetektorer.

Driftsperiod: oktober 1990 – juni 2009.

Bana: rymdsonden åkte i en heliosfärisk bana, över solens poler.

Huvudexperimentator (PI, Principal Investigator): Dr. E. Keppler (Max-Planck-Institutet, Tyskland)

Kontakt vid IRF: Masatoshi Yamauchi, yamau@irf.se

 

 

 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at