Mars Express (ASPERA-3)

Mars Express är den första satelliten som Europa har skickat till Mars. Den sköts upp med en rysk raket från Baikonur i Kazakstan den 2 juni 2003. Satelliten nådde sitt mål vid jultid samma år där den gick in i en elliptisk polär bana runt planeten.

IRF i Kiruna har utvecklat och byggt ett av de sju vetenskapliga instrumenten som Mars Express bär med sig.

IRF:s instrument ASPERA-3 (Analyzer of Space Plasmas and Energetic Atoms) har till uppgift att studera hur solvinden påverkar den övre delen av atmosfären på Mars. Instrumentet i sig består av fyra olika sensorer som mäter elektroner, joner, samt energirika neutrala atomer (ENA) på två olika sätt.

ASPERA-3 är det första instrumentet någonsin som mätt upp ENA med låg energi (100 eV- 10 keV) kring en annan planet.

Instrumentet har två olika delar:

  • Jonmassanalysator (IMA, Ion Mass Analyzer).
  • Huvudenheten, som förutom en digital processor (DPU, Digital Processing Unit) och en rörlig mekanisk skanner, innefattar tre sensorer: en neutral partikelavbildare (NPI, Neutral Particle Imager), en neutral partikeldetektor (NPD, Neutral Particle Detector) samt en elektronspektrometer (ELS, ELectron Spectrometer).

Kontaktperson: 
Docent Mats Holmström, huvudexperimentator, IRF. mats.holmstrom@irf.se, +46 980 79186

Bildtext: Jonmassanalysatorn och huvudenheten, ASPERA-3.
Foto: IRF

Bilder huvudenhet och jonmassanalysator

Samtliga bilder ägs av Institutet för rymdfysik, IRF. 

Bilder huvudenhet monterad

Samtliga bilder ägs av Institutet för rymdfysik, IRF. 

 

Bilder sensorer

Samtliga bilder ägs av Institutet för rymdfysik, IRF. 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at