Magnetospeheric MultiScale – MMS

Magnetospheric MultiScale, MMS, är ett NASA-uppdrag som består av fyra identiskt instrumenterade satelliter som sköts upp från Kennedy Space center i mars 2015.

Satelliterna använder jordens magnetosfär som ett laboratorium för att studera mikrofysiken hos tre grundläggande plasmaprocesser: magnetisk återkoppling, energisk partikelacceleration och turbulens.

Tillsammans med Alvénlaboratoriet på Kungliga Tekniska högskolan ansvarar IRF i Uppsala för sensorytor och testutrustning till instrumentet SDP/FIELDS, som mäter elektriska fält, under ledning av University of New Hampshire, USA.

Kontakt:
Yuri Khotyaintsev, forskare och docent i rymdfysik, IRF, tel. 018-471 5929, yuri@irfu.se

Foto: NASA

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at