BepiColombo

BepiColombo är ett gemensamt uppdrag till Merkurius mellan den europeiska rymdorganisationen ESA (European Space Agency) och den japanska rymdorganisationen JAXA (Japan Exploration Agency). Uppdraget utförs under europeisk ledning och BepiColombo sköts iväg i oktober 2018. 

Uppdraget består av två satelliter: den europeiska Mercury Planetary Orbiter (MPO) och den japanska Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). MPO ska kartlägga planeten medan MMO ska undersöka dess magnetosfär.

Rymdsonderna beräknas nå Merkurius i slutet av 2025 då de ska placera sig i olika omloppsbanor runt planeten och studera den under cirka ett år.

Det är första gången som ESA utforskar Merkurius och genom insamlandet av data hoppas forskarna få ledtrådar för att bättre förstå hur planeten och vårt solsystem har bildats.

IRF bygger tre instrument

IRF deltar i BepiColombo-uppdraget med tre instrument, ett på satelliten MPO och två på satelliten MMO.

På satelliten MPO är Stas Barabash, vid IRF i Kiruna, Co-PI (gemensam huvudexperimentator) för det italienska instrumentpaketet SERENA. IRF bidrar med instrumentet jondetektorn MIPA.

På satelliten MMO är Stas Barabash, vid IRF i Kiruna, Co-PI (gemensam huvudexperimentator) för det japanska instrumentpaketet Mercury Plasma/Particle Experiment (MPPE). IRF bidrar med instrumentet Energetic Neutrals Analyzer (ENA).

IRF i Uppsala bidrar till ett instrument på japanska MMO. IRF bygger elektronik och sondytor för sensorerna i Kungliga Tekniska Högskolans elektriska fältinstrument Mercury Electric Field In Situ TOol (MEFISTO), som ingår i det japanska instrumentpaketet Mercury Plasma Wave Instrument (PWI) med Jan-Erik Wahlund som Co-PI (gemensam huvudexperimentator).

Kontakt:
Stas Barabash, professor, IRF i Kiruna, om ENA och MIPA: + 46-980-79122, stas@irf.se
Jan-Erik Wahlund, docent, IRF i Uppsala, om bidraget till MEFISTO och PWI: + 46-18-471 5946, jwe@irfu.se

Foton:
Illustrationen av BepiColombo, ESA and C. Carreau.
Bilderna på instrumenten MIPA (vänster) och ENA (höger), IRF.

 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at