Välkommen till IRF:s bibliotek

Biblioteket vid IRF i Kiruna är inriktat på rymdplasmafysik och atmosfärfysik. Biblioteket är till för institutets anställda och används som referensbibliotek av andra personer på Rymdcampus. 

Katalog 
Onlinekatalogen kan nås via: http://www.irf.se/link/webopac

Böcker
Biblioteket har för närvarande cirka 7 000 böcker registrerade i bibliotekskatalogen, huvuddelen av dem inom områdena rymd, fysik och databehandling.

Tidskrifter
Cirka 200 tidskrifter är registrerade i bibliotekskatalogen. De täcker samma ämnesområden som böckerna. För en lista över tidskrifter som innehas av IRF:s bibliotek, med år som omfattas och hur länge de arkiveras, se Journal Holdings (pdf-fil).

Online Journals
De tidskrifter som IRF:s personal har tillgång till på nätet är listade på adressen: http://www.irf.se/link/admin_library_journals (endast på plats)

Datarapporter 
Vi har ett stort antal datarapporter från mer än 30 länder.

Rapporter och artiklar 
Vi arkiverar rapporter och avtryck av artiklar skrivna av våra egna forskare sedan 1957.
Se även IRF: s publikationssida.

Vem har tillgång till biblioteket?
IRF:s personal
Gästforskare och studenter
EISCAT:s personal
SSC Esrange och andra organisationer i Kiruna med rymdintresse
Rymdintresserade lärare och elever

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at