Vår observatorieverksamhet – vi förser samhället med mätdata

Kiruna atmosfärs- och geofysiska observatorium, KAGO är en enhet inom IRF, vars huvuduppgift att förse framtidens forskare med långa obrutna tidsserier av mätdata från atmosfären och rymden närmast jorden. Ett långsiktigt arbete med en tidsskala på mer än 50-100 år.

Syftet med mätdatat är att öka förståelsen av eventuella förändringar på lång sikt. Insamlandet av data har pågått sedan 1950-talet. Vidare kan observatorieverksamhetens data även förse skolor, allmänheten och andra intressenter med information om norrskensförekomst och magnetisk aktivitet.

Registreringarna från samtliga av IRF:s mätinstrument finns tillgängliga på institutets webbsidor. Kontinuerliga mätningar görs av det jordmagnetiska fältet, norrsken, kosmiskt radiobrus och jonosfärens egenskaper.

Insamlandet av data sker genom bland annat följande instrument:

  • Magnetometrar och riometrar i Kiruna och Lycksele.
  • Jonosonder i Kiruna, Lycksele och Uppsala.
  • Firmament- och meteorkameror i Kiruna och Abisko.
  • Infraljudsmätstationer i Kiruna, Lycksele, Jämtön och Sodankylä (Finland).
  • En väderstation i Kiruna.
  • Mm-vågsradiometer i Kiruna.