Vad är en observatoriverksamhet och vad gör en optisk norrskensforskare?

Kirunabon Urban Brändström är observatoriechef vid Kiruna Atmosfärs- och Geofysiska Observatorium (KAGO), den äldsta delen av IRF, och är även optisk norrskensforskare. Vad innebär en observatorieverksamhet, varför är den viktig och vad gör en optisk norrskensforskare?  På uppdrag av regeringen förser observatorieverksamheten samhället och forskare med långa (50-100 år) obrutna tidsserier av mätdata från atmosfären…