Máté Kerényi – trivs med IRF:s lugna atmosfär

Máté Kerényi, 35 år, är sedan åtta år tillbaka forskningsingenjör vid huvudkontoret i Kiruna, verksam inom forskningsprogrammet Solsystemets fysik och rymdteknik.

Utbildning och examen:
Bachelor of Science (BSc) inom transportteknik från Budapest University of Technology and Economics samt Master of Science (MSc) inom flyg- och rymdteknik från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.


Berätta om dina arbetsuppgifter och eventuella ansvarsområden.

– Jag ansvarar för den termiska designen av samtliga partikelinstrument som utvecklas och byggs inom forskningsprogrammet Solsystemets fysik och rymdteknik. Jag är även teknisk projektledare för flera olika partikelinstrument. Exemplevis för Jovian plasma Dynamics and Composition Analyser (JDC) ombord på ESA:s rymdsond Juice som är på väg till Jupiter och ismånarna Europa, Callisto och Ganymedes samt för ett instrument som kommer att utföra mätningar på månens yta. Utöver det är jag även ansvarig för IRF SpaceLab som erbjuder industri och forskargrupper en omfattande möjlighet att testa och kvalificera rymdrelaterad hårdvara för satelliter, raketer, ballonger och markbaserad teknik.

Vad gör en forskningsingenjör hos IRF?

– Allt och lite till. Förutom att fokusera på min specialitet termisk design så finns det alltid varierande arbetsuppgifter. Alla rymdexpeditioner är unika på grund av dess olika destinationer i solsystemet. Eftersom IRF har många olika samarbetspartners innebär det en variation bland kontakterna.

Varför valde du att bidra med din kunskap och expertis hos just IRF?

– Intressanta och varierande projekt men också på grund av platsen som passar mig som är naturintresserad och gillar det som Kiruna och närområdet erbjuder.  En annan aspekt är att jag genom mitt arbete bidrar till mänsklighetens kunnande.

Vilka möjligheter har du som ingenjör på din arbetsplats?

– En stor frihet gällande arbetstid och arbetsmetod men även utbildningsmöjligheter genom kurser och konferenser samt jobbresor till intressanta ställen.

Kan du beskriva hur det är att arbeta vid IRF?

– Arbetsmiljön är fantastisk, mest på grund av kollegorna som är kompetenta, professionella, hjälpsamma, och trevliga. Kontorslokalerna är bra och atmosfären är väldigt lugn vid IRF.

När är ditt arbete extra roligt och utvecklande respektive mindre roligt och extra utmanande?

– Roligast är det när vi levererar ett instrument och jag får jobba på instrumentet direkt på satelliten eller när jag får möjligheten att vara på plats vid en raketuppskjutning. Arbetet är som mest utmanande när ett projekt närmar sig deadline.

Hur skulle du beskriva ditt arbete för en person som vill arbeta som ingenjör hos IRF?

Spännande, varierande, meningsfullt och roligt.

Jupiter-sensorn JDC på rymdfarkosten i mars 2022. Rikard Ottemark och Máté Kérenyi på plats hos Airbus. Foto: Airbus
Jupiter-instrumentet JDC på rymdfarkosten Juice i mars 2022. Máté Kérenyi tillsammans med kollegan Rikard Ottemark på plats hos Airbus. Foto: Airbus

 

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at