Filmavläsningar för firmamentkameran FMI-1977

De så kallade filmavläsningarna (eller sammanfattningstabellerna för firmamentkameran, ASC) skapas manuellt genom att granska fotografiska poster som görs på 16 mm färgfilm med en typisk hastighet på en bildruta per minut. Data registreras med högre bildhastigheter (upp till sex bilder per minut) under valda perioder. Start- och stopptiden för kameradrift och ett genomsnitt över timmen av norrskensintensitet och väderförhållanden ingår i tabellerna. De flesta uppgifterna har digitaliserats av Peter Amberntsson (stort tack till honom för att han gjorde det här tråkiga arbetet).

Varning!

Filmavläsningarna (dvs. ASC-sammanfattningstabellerna) är ENDAST avsedda att ge information när data finns tillgängliga. De bör användas med stor försiktighet i statistiska studier. Detta är fallet eftersom många människor har läst filmerna genom åren och använt något olika kriterier för legenderna. Dessutom har mer ansträngningar spenderats under intressanta perioder (kampanjer, etc.), vilket orsakar en betydande förspänning av datamängden. Slutligen är skillnaden mellan vissa legender inte väldefinierad och orsakar ytterligare försämring av sammanställningens statistiska kvalitet.

Förklaring:

c Molnigt
a Norrsken.
r Lite rött norrsken.
A Starkt norrsken.
R Starkt rött norrsken.
/ Inget norrsken, klart väder.
+ Kamerafel
Kameran avslagen (kameran av pga dagsljusm snö eller regn)
ac Norrsken och moln.
rc Rött norrsken och moln.
Ac Stark norrsken och moln.
Rc Starkt norrsken och moln.

Filmavläsningar 1969-1996.

För ytterligare information kontakta Urban Brändström