Doktorand i rymdfysik för studier av rymdväder (dnr: 2.2.1-49/24)

Institutet för rymdfysik (IRF) söker en doktorand till vår grupp i Uppsala för ett forskningsprojekt inom rymdväderområdet för att undersöka geomagnetiskt inducerade strömmar (GICs) i det svenska elnätet.

Projektet är en del av ett pågående samarbete mellan IRF, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska Kraftnät för att förbättra medvetenheten om och motståndskraften mot rymdvädereffekter i Sverige.

GIC är oönskade strömmar som flyter i markbaserad infrastruktur orsakade av varierande förhållanden i rymden, ofta på grund av plasmautbrott från solen. De kan orsaka fysiska skador och leda till störningar som strömavbrott och det är därför av stor samhällelig betydelse att minska sådana risker.

En av de viktigaste frågorna är att identifiera de transmissionsledningar i Sverige som riskerar störningar från GICs.

Doktorandprojektet kommer att fokusera på att utvärdera och förstå orsakerna till GIC i Sverige med hjälp av mätningar från moderna instrument på marken och i rymden, avancerade plasmasimuleringar samt 3D-modellering av markens konduktivitet.

Vårt team utför observationer, dataanalys och modellering av rymdplasmaprocesser (https://www.irf.se/en/research/space-plasma-physics/) och deras markeffekter.

Vi har decennier av erfarenhet av att utveckla och använda rymdbaserade instrument för att mäta elektriska fält, plasmatemperatur, densitet och densitetsfluktuationer på olika rymdfarkoster (t.ex. Cluster, MMS, Swarm, Cassini, Rosetta, Solar Orbiter, JUICE, Comet Interceptor).

Vid IRF finns också decennier av expertis på att utföra markbaserade observationer som geomagnetiska observationer, all-sky-kameror, jonosonder och radaranläggningar (t.ex. EISCAT).

Tjänsten är placerad på Uppsalakontoret beläget på Ångströmlaboratoriet vid IRF, i Uppsala. Det är en tidsbegränsad anställning under fyra år. Tjänsten finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Sökanden måste senast i juni 2024 kunna möta kraven för att antas till forskarutbildning vid Uppsala universitet. Doktoranden kommer även att tillhöra Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet och måste uppfylla universitetets krav för antagning till forskarutbildning. Information om forskarutbildning finns på http://www.physics.uu.se och http://www.teknat.uu.se.

Vidare upplysningar kan lämnas av:

Dr. Andrew P. Dimmock, andrew.dimmock@irfu.se
Prof. Yuri Khotyaintsev, yuri@irfu.se

Fackliga representanter:

Vicki Cripps, SACO-S, vicki.cripps@irfu.se
Jan Karlsson, ST, jan.karlsson@irfu.se

Ansökan ska innehålla ett personligt brev (en sida) som beskriver forskningsintressen och relevant erfarenhet, CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast, andra relevanta publikationer samt kontaktinformation till två referenser.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se

eller till:

Institutet för rymdfysik,
Registrator
Box 812
981 28 Kiruna

Sista ansökningsdag är 2024-03-01.

Ange ref: 2.2.1-49/24

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator via telefon: 0980-790 00.


Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymdorganisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at