Doktorand i rymdfysik (dnr: 2.2.1-318/23)

Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala söker en doktorand som vill jobba i projektet Extreme Plasma Flares, ett samarbete mellan Chalmers, Göteborg, IRF, Uppsala, och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

Plasma Flares – explosiv omvandling av magnetisk energi – spelar en central roll i olika fenomen som soleruptioner, norrsken och fusionsplasma. En av de viktigaste frågorna är vilka förhållanden som leder till de mest extrema elektronenergierna.

Doktorandens forskningsprojekt kommer att fokusera på analys av acceleration av elektroner till extrema energier i samband med magnetisk omkoppling när magnetfältets topologi ändras och energi överförs till laddade partiklar.

Forskningsprojektet baseras på toppmoderna experimentella data från NASA:s rymdfarkost Magnetospheric MultiScale (MMS).

Vår forskargrupp arbetar med observationer, analys av data och gör fysikaliska modeller av processer i rymdplasma (https://www.irf.se/en/research/space-plasma-physics/).

Gruppen har lång erfarenhet av att utveckla och använda vetenskapliga instrument för att mäta plasmatäthet, täthetsfluktuationer, elektriska fält och plasmatemperatur på rymdfarkoster (t.ex. Cluster, MMS, Swarm, Cassini, Rosetta, Solar Orbiter, JUICE, Comet Interceptor).

Doktoranden anställs för fyra år vid Institutet för rymdfysik, med lokaler i Ångströmlaboratoriet, Uppsala. Anställningen bör kunna påbörjas senast under våren 2024.

Vad avser forskarutbildning tillhör doktoranden Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, och måste alltså uppfylla kraven för antagning till denna utbildning.

Information om forskarutbildningen finns på http://www.physics.uu.se och http://www.teknat.uu.se.

Vidare upplysningar kan lämnas av:
Prof. Yuri Khotyaintsev, yuri@irfu.se

Dr. Daniel B. Graham, dgraham@irfu.se

Fackliga representanter:
Vicki Cripps, SACO-S, vicki.cripps@irfu.se

Jan Karlsson, ST, jan.karlsson@irfu.se

Ansökan ska innehålla ett personligt brev (en sida) som beskriver forskningsintressen och relevant erfarenhet, CV, kopior av akademiska betyg, färdigt examensarbete eller utkast och andra relevanta publikationer samt kontaktinformation till två referenser.

Välkommen med din ansökan, helst via e-post, till: registrator@irf.se

eller till:

Institutet för rymdfysik,
Registrator,
Box 812,
981 28 Kiruna

Sista ansökningsdag är 30 oktober 2023.

Ange ref. dnr: 2.2.1-318/23

Om du skickar in din ansökan via e-post och inte får en mottagningsbekräftelse inom tre dagar, vänligen kontakta registrator på tfn 0980-790 00.

Institutet för rymdfysik, IRF, är en statlig myndighet som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Många av IRF:s projekt drivs som stora internationella projekt i samarbete med andra forskningsinstitut och rymdorganisationer. IRF har cirka hundra anställda och har verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund. Mer information om IRF: www.irf.se

Created by Annelie Klint Nilsson at

Last modified by Annelie Klint Nilsson at